Go to main navigation
Insamlings- och kampanjbild från WeEffect

Under årets Insamlingsforum utsågs Vi-skogen och We Effect till Årets insamlare i kategorin företagssamarbete. Insamlingsorganisationerna tror, pandemin till trots, på ett bra resultat 2020.

Foto: WeEffect

Svenskarnas givarvilja består

Branschorganisationen Giva Sverige förutspår ett lika bra insamlingsresultat under pandemin som året innan. Samtidigt har svenskarnas förtroende och engagemang för den ideella sektorn ökat. 

När insamlingsorganisationernas branschorganisation Giva Sverige idag samlas till den årliga konferensen Insamlingsforum sker det med ett sällan skådat stöd i ryggen. Enligt en opinionsundersökning av opinionsinstitutet Novus har 8 av 10 svenskar (81 procent) en mycket positiv eller positiv inställning till ideell sektor, i jämförelse med 3 av 4  för sex år sedan.

Resultatet redovisas i en ny rapport från Giva Sverige. Enligt rapporten visar en prognos att resultatet av förra årets insamlingar lär ligga i paritet med resultatet året innan, det vill säga ungefär nio miljarder kronor.

Ett insamlingsresultat för 2020, i samma storlek som året innan (2019), skulle innebära att branschens egen pessimism från förra året kommer på skam. Som OmVärlden skrev i april förra året trodde 55 procent av Giva Sveriges medlemsorganisationer på ett sämre resultat på grund av pandemin.

I den nya rapporten tror fortsatt varannan organisation på ett sämre resultat, prognosen till trots, men 4 av 10 organisationer tror på ett oförändrat resultat. Framför allt är det de större insamlingsorganisationerna som tycker sig se en ökning. 

– Osäkerhetsfaktorn i april förra året var stor, och vi såg en nedgång i ekonomin. Tittar man på det och den statistik som kom kring givandet i mars-april gjorde vi bedömningen att det skulle bli ett ganska stort tapp, men under det andra halvåret kände många att de inte bara kunde sitta still och inget göra utan kanske till och med ökade sitt givande, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare för Giva Sverige.

Tro på att engagemang bidrar

Novusundersökningen visar också att svenskarnas tro på att deras eget engagemang kan bidra till förändring ökat, från 58 procent 2019 till 66 procent 2020. 

– Vi kan bara spekulera i detta, men man kan tänka sig att det hänger ihop med pandemin, att om var och en hjälps åt så händer något på totalen, säger Charlotte Rydh.

Angående ett par av de nya insamlingsinitiativ som OmVärlden skrivit om nyligen, som Vaccine Forward och geeffektivt.se ställer sig Charlotte Rydh mycket positiv till Vaccine Forward. Hon tycker att det skett en innovationskraft i civilsamhället på senare åren, vilket gjort att människor blivit snabbare på att ta egna initiativ till insamlingar, som till exempel att samla in pengar för vaccinering mot covid-19.

Däremot är hon fundersam till varför föreningen Effektiv Altruism skapat en plattform för insamling, istället för att satsa på det de gör bäst, nämligen effektmätning och effektutvärdering.

– Att sätta upp en plattform som mellanhand är det verkligen där de kan göra mest nytta? Med det sagt får vi flera sådana samtal från folk som vill sätta upp en mellanhand, som till exempel en plattform för att hjälpa givare att hitta organisationer, men jag är inte säker på att det är mest effektivt, utan istället skulle de titta på hur man kan hjälpa organisationer att utvecklas, säger Charlotte Rydh.

Vänder sig mot beskrivning av 90-konto

I ett mejl till Omvärlden skriver även Svensk Insamlingskontrolls kanslichef Lena Höglund att hon tycker att Henri Thunberg på geeffektivt.se ger fel bild av hur arbetet med 90-konton fungerar: 

”Vi vänder oss mot hans beskrivning att det skulle vara godtyckligt vad man redovisar som ändamål. Enligt anvisningarna för hur organisationer med 90-konto ska rapportera till oss avses med ändamålskostnader sådana kostnader som har direkt samband med uppfyllandet av ändamålet enligt organisationens stadgar. Det krävs att ändamålet är så bestämt att det går att kontrollera. Svensk Insamlingskontroll har också de senaste åren lagt alltmer fokus på att organisationer med 90-konto mäter och rapporterar utfall och effekt. Organisationerna ska varje år upprätta en årsredovisning där de beskriver hur de främjat sitt ändamål och vilken effekt deras arbete har lett till. På så sätt kan vi säkerställa att insamlade medel används på rätt sätt.”  

Den Novusundersökning som Giva Sverige gjort riktade sig till 1 013 personer under sju dagar i januari, varav 56 procent svarade. Den enkät som Giva Sverige skickat till 54 av sina största medlemsorganisationer, i februari i år, besvarades av 39 organisationer. 

 Erik Halkjaer