Go to main navigation
CARTE_2021 SVENSK.jpg

Knappt 1,2 procent av befolkningen i världen lever i länder med bra situation för fria medier. I övriga länder, menar Reportrar utan gränser, att det finns mer eller mindre allvarliga inskränkningar, något som förstärkts under pandemin

Foto: Reportrar utan gränser

NYHET

Krympande skara länder med bra pressfrihet

Pressfriheten krymper i världen. Enbart tolv länder anses ha bra förhållanden för media och journalisterm visar Reportrar utan gränsers (RFS) pressfrihetsindex 2021. Situationen har försämrats av pandemin. 

Det är inte många vita fläckar på kartan över pressfrihet (se grafik ovan). Bortser man från Grönland där endast cirka 50 000 människor bor, är det en handfull länder i Europa samt även Costa Rica, Jamaica och Nya Zeeland som utgör små öar i en värld där det mer eller mindre råder inskränkningar för journalistik och för journalister.

Antal länder där pressfriheten anses bra har aldrig varit så få sedan Reportrar utan gränser (Reporters sans frontières, RSF) började att mäta pressfriheten i världen i ett index, 2013, och omräknat i befolkning är det enbart 1,2 procent av jordens innevånare som lever i dessa länder.

I årets lista har Tyskland tappat sin "vita" klassificering. Det beror framför allt på att dussintals journalister under året attackerades av anhängare till extremist- och konspirationsteorigrupper, det i samband med protester mot införande av begränsningar på grund av pandemin. 

Årets index visar att det skett en viss försämring på grund av covid-19-pandemin. Myndigheter och regimer i många länder har utnyttjat pandemin som skäl för att blockera journalisters tillgång till informationskällor och till möjligheter att rapportera i fält.

I hela 73 procent av de 180 länder som mäts av RSF bedöms oberoende journalistiken vara helt blockerad eller hårt hindrad.

I Ryssland såg vi hur journalister fängslades under demonstrationer med förevändningen att de bryter mot landets pandemiregler. Denna utveckling uppmärksammades av bland andra FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur, UNESCO, och biståndsorganet Sida förra året. De sköt också till medel för att ytterligare stärka insatserna för yttrandefrihet.

Många är även exemplen hur statsledare med desinformation tonat ner riskerna av covid-19 i det egna landet, som president Jair Bolsonaro i Brasilien och president Nicolás Maduro i Venezuela.

– Journalistik är det bästa vaccinet mot desinformation, men tyvärr ser vi allt oftare att faktabaserad journalistik motarbetas av politiska, ekonomiska, tekniska och ibland kulturella faktorer, säger RSF:s generalsekreterare Christophe Deloire i ett uttalande. 

David Grossman