Go to main navigation
Demonstranter i Bangkok, Thailand

Den thailändska regeringen drar åt tumskruvarna för civilsamhället vilket riskerar att också drabba burmesiska organisationer som ny flyr från Myanmar.

Foto: Supanut Arunoprayote

nyhet

Ny lag spås bli ”Armageddon för Thailands civilsamhälle”

Thailands regering vill med en ny lag kraftigt begränsa organisationer som arbetar i kungariket. Lagen riskerar att slå mot aktörer från Myanmar som nu tvingas i exil. ”Vi ser med stor oro på lagförslaget”, säger Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete, Per Olsson Fridh.

Under de senaste veckorna har det riktats massiv internationell och inhemsk kritik mot ett lagförslag som, om det blir verklighet, skulle innebära en allvarlig begränsning av civilsamhällets verksamheter i Thailand. Lagförslaget kräver att alla organisationer registrerar sig hos myndigheterna och årligen redovisar den finansiering de får från utlandet. 

Organisationerna får endast ta emot utländska pengar för sådana syften och aktiviteter som godkänts av inrikesministeriet. Myndigheterna skulle också ges möjlighet att, utan förvarning, göra razzior hos organisationerna. Den som bryter mot lagen riskerar fängelse i upp till fem år och böter på upp till 26 000 kronor.

Lagen påminner om liknande restriktioner som införts mot civilsamhällesorganisationer i många andra länder. Phil Robertson, biträdande Asienchef för människorättsorganisationen Human Rights Watch, säger att lagen skulle innebära ett ”Armageddon för Thailands civilsamhälle”.

– Den kommer att göra det praktiskt taget omöjligt för utländska organisationer eller givare att stödja organisationer som inte uttryckligen godkänts av Thailands inrikesdepartement.

Full kontroll över organisationerna

Enligt Thailands regering fanns det omkring 27 000 icke-statliga organisationer i landet år 2017. Piroj Paraphet, rådgivare för den thailändska MR-organisationen Union for Civil Liberty, varnar för att lagen skulle ge det thailändska inrikesdepartementet full kontroll över vad organisationerna får och inte får göra. 

– Det riskerar att sätta stopp för en mängd olika aktiviteter som gör gott i samhället, säger han till tidningen Thai Enquirer.

Lagen riskerar dessutom att drabba organisationer utanför Thailands gränser. I och med militärkuppen i Myanmar har många aktivister och människorättsförsvarare tvingats på flykt, de flesta av dem till grannlandet Thailand. 

Under tidigare perioder av militärstyre i Myanmar gick stora delar av Sveriges bistånd till burmesiska organisationer i exil, i just Thailand. Nu är man tillbaka i en liknande situation. 

När Sverige nyligen uppdaterade sin strategi för utvecklingssamarbete med Myanmar öppnade regeringen upp för att stödja ”förändringsaktörer” som med anledning av läget kan ”behöva bedriva sin verksamhet utanför landet”, vilket historiskt oftast inneburit Thailand.                       

Johan Hallenborg, tillförordnad chef för svenska ambassadens sektionskansli i Yangon, säger till OmVärlden att Sverige aktivt tar upp bekymren med lagförslaget i samtal med thailändska myndigheter.

– Våra partnerorganisationer är mycket oroade över hur förslaget, om det blir verklighet, skulle slå mot deras verksamhet, både i Thailand, men eventuellt också regionalt inklusive i Myanmar.

Orolig minister

Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingsarbete, säger att man ser med ”stor oro” på lagförslaget.

– Civilsamhällets organisationer spelar en viktig roll för demokratiutvecklingen både i landet och regionen, inte minst i Myanmar. Denna lag skulle allvarligt begränsa deras förutsättningar att göra sitt arbete om den antogs.

Det finns inget som talar för att den thailändska regeringen, som leds av den tidigare generalen och juntaledaren Prayuth Chan-O-Cha, kommer att värna om organisationer som kämpar mot militärjuntan i Myanmar, säger Phil Robertson på Human Rights Watch.

– Thailands premiärminister bryr sig inte om mänskliga rättigheter eller demokrati i Myanmar. Vi kan räkna med att han kommer att använda den här lagen för att blockera utländska givare från att stötta grupper från Myanmar från att verka i Thailand.

Härnäst ska lagen skickas vidare till Thailands parlament för vidare behandling och omröstning.

Axel Kronholm, frilansjournalist