Go to main navigation
Isabella Lövin, miljö- och klimatminister

Tillförordnad minister för internationellt utvecklingssamarbete, Isabella Lövin, oroas över utvecklingen i Myanmar.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

nyhet

Rädsla bland Sveriges biståndspartners i Myanmar

Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete, Isabella Lövin, vill inte bromsa demokratibiståndet till Myanmar nu. Flera svenska partnerorganisationer i landet är rädda och oroliga för vad som kan hända framöver.

I väntan på en ny minister för internationellt utvecklingssamarbete ansvarar avgående miljö- och klimatminister Isabella Lövin för området. OmVärlden når henne för en kommentar om läget i Myanmar efter måndagens militärkupp.

Hur reagerar du på det som händer i Myanmar?

– Vi ser med stor oro på utvecklingen i landet och uppmanar å det starkaste juntan att acceptera valresultatet och släppa alla gripna fria. Det har vi också framfört via EU, och vi hoppas att militären ser på det hela på samma sätt. Det här är en långsiktigt ohållbar situation. 

Hur påverkas det svenska biståndet till Myanmar av militärkuppen?

– En väldigt stor del av vårt bistånd är inriktat på demokratisk utveckling, stärkande av rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. Det är inte läge att backa från det nu, men vi behöver se över hur situationen påverkar våra partners möjligheter att utföra något arbete i landet. Många är rädda. Människorättsaktivister och civilsamhället känner att situationen är hotfull. Vi vill inte heller utsätta dem för fara.  

Sverige stöder den burmesiska staten genom FN-organ, hur länge kan det fortsätta med en militärjunta som styr statsapparaten?

– Vårt multilaterala stöd går främst till jordbruks- och hälsosektorn. Beroende på hur utvecklingen förändras under juntan så behöver vi naturligtvis se över detta. Vi för en dialog med våra partners om de här frågorna. EU har ett budgetstöd, vilket man behöver se över. 

Hur agerar ni inom EU?

– Vi har inom EU kommit överens om ett fördömande och har en kontinuerlig dialog. Fortsätter det så här behöver EU göra något.

Hur verkar ni för att återställa demokratin i Myanmar?

– Vi följer situationen nära och har via Sida och departementet nära kontakt med våra partnerorganisationer i Myanmar. Det vi hör är att de är väldigt rädda och att situationen är mycket osäker. 

Erik Halkjaer