Go to main navigation
shutterstock_1754935670.jpg

En brasiliansk organisation grävde förra sommaren fiktiva gravar på Copacabana, i Rio de Janeiro, till minne av dem som då dött i covid-19. 

Foto: Shutterstock

nyhet

Politisk kris ökar spridning av  covid-19  i Brasilien

Ett år efter att Brasilien registrerat sitt första fall av covid-19 kan bara USA räkna fler döda på grund av viruset. Fler än 11 miljoner har smittats och sjukvårdssystemet är i flera delstater nära kollaps. 

Det har gått ett år sedan Brasilien registrerade sitt första fall av covid-19. Idag är landet ett av de värst drabbade i världen, med 11 019 344 antal fall och 265 411 döda den 8 mars 2021, enligt John Hopkins university.

Att landet har många tättbefolkade områden och djupa socioekonomiska klyftor förklarar delvis varför det har drabbats så hårt, men en politisk kris har ytterligare förvärrat läget. President Jair Bolsonaro har haft en helt annan syn på hur pandemin ska hanteras än sina egna hälsovårdsministrar.

Mitt i pandemin blev en hälsovårdsminister avskedad och hans efterträdare sade upp sig på grund av oenigheter med presidenten kring social distansering och behandling av covid-19. Känd för sin auktoritära ledning har presidenten förespråkat användandet av antibiotika och malariamedicin som tidig behandling av covid-19, samt varit emot mer omfattande restriktioner för att motverka smittspridningen.

Thais Franco. Foto: Privat

Instabiliteten har även funnits på regional nivå bland annat till följd av korruption. Sjuksköterskan och forskaren Thais Franco, som forskar på folkhälsa vid Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), arbetade i fjol på Rio de Janeiros hälsovårdsmyndighet. Där kunde hon på nära håll bevittna hur den politiska krisen har påverkat hanteringen av pandemin i praktiken.

Efter att hälsovårdsmyndighetens chef i Rio de Janeiro förlorade jobbet i samband med korruptionsutredningar i maj 2020 har myndigheten haft fyra olika chefer. Delstatens guvernör Wilson Witzel har också avskedats på grund av misstänkt bedrägeri.

– Svar på en folkhälsokris kräver centraliserad samordning. Vi hade inte det i Rio. Kanske fanns det ett försök när Mandetta var hälsovårdsminister, men när även han avskedades, inte alls, säger Thais Franco.

Med centraliserat ansvar för exempelvis inköp av sjukvårdsutrustning och vaccinationsplanering är hälsovårdsdepartementets handlingar och riktlinjer väsentliga för att sjukvården i delstaterna ska fungera. Efter tvisterna med de dåvarande hälsovårdsministrarna – läkarna Luiz Henrique Mandetta och Nelson Teich – utsåg Jair Bolsonaro general Eduardo Pazuello till ny hälsovårdsminister i juni 2020.

Presidentens dispyt med delstaternas regering är dock långt från över. Guvernörer, som har infört restriktioner i flera delstater, hotas av presidenten med att inte få stödåtgärder från den federala regeringen. Thais Franco tycker att det är nedslående.

– Det saknas en nationell policy för att motarbeta smittspridningen.

Wellington Dias, guvernör i delstaten Piauí och ledare i guvernörernas forum, meddelade i februari att sjukvårdsystemet i de flesta delstaterna är nära att kollapsa och att guvernörerna kommer att kräva att hälsovårdsdepartementet inför restriktioner i hela landet.

Enligt data från forskningscentret Fiocruz har den offentliga sjukvården nått mer en 90 procent av sin kapacitet för intensivvård (IVA) i sju huvudstäder och mer än 80 procent i 17 huvudstäder i landets 26 delstater. Inte bara den offentliga sjukvården står inför det värsta scenariot sedan februari 2020, utan även den privata.

Ett år efter att det första fallet av covid-19 registrerades i landet har Sao Paolos berömda sjukhus Einstein fullt på sin IVA-avdelning. Trenden är densamma även på sjukhuset Emílio Ribas medan Beneficência Portuguesa och Sírio-Libanês har nått 98 procent av sin IVA-kapacitet.

När det gäller vaccinering är det stökigt med tur och ordning. Thais Franco nämner flera brister och felaktigheter i hälsovårdsdepartementets guide för hanteringen av pandemin, som skickats till delstaternas hälsovårdsmyndigheter.

– Det saknas en detaljerad plan för vaccinering. Hälsovårdsdepartementet har skrivit att sjukvårdspersonal ska prioriteras, men det finns 14 olika kategorier som omfattas och de har inte specificerat vilka det gäller. I vissa fall har personlig tränare och terapeuter vaccinerats innan äldre människor.

Det Brasilianska förbundet för folkhälsa (ABRASCO) har publicerat ett öppet brev där de ifrågasätter de riktlinjer hälsovårdsdepartementet presenterar i guiden. Bland annat påpekar ABRASCO att det saknas vetenskaplig grund för behandling av covid-19 med antibiotika.

Thais Franco, som jobbat med kvinnohälsa, berättar om att de fick rekommendationen att ge malariamedicin till gravida kvinnor.

– Under Pazuellos ledning har hälsovårdsdepartementet skickat ett dokument utan underskrift till delstaternas hälsovårdsmyndigheter där de rekommenderar hydroxiklorokin som tidig behandling mot covid-19. Vi har vägrat att följa det.

Hälsovårdsdepartementet har även lanserat en app för att vägleda sjukvårdspersonal. I appen rekommenderas antibiotika och malariamedicin som tidig behandling av covid-19.

– Vilseledande upplysningar och falska nyheter har försvårat vårt arbete. Det finns läkare som rekommenderar behandlingar som inte funkar och saknar evidens, och presidenten fostrar misstro mot forskning och vetenskap.

Marina Reis