Go to main navigation
Åsa Lindhgen, finansmarknadsminister

Finansmarknadsminister Åsa Lindhgen säger till OmVärlden att hon förväntar sig färre fossila innehav även hos Sjunde AP-fonden.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

nyhet

Regeringen stärker krav på hållbarhet för Sjunde AP-fonden

Sedan första till fjärde AP-fonderna fick nya krav på hållbarhet 2019 har deras fossila innehav minskat med tre fjärdedelar. Inom kort föreslår regeringen att även Sjunde AP-fonden ska omfattas av kraven. 

I sin årliga redovisning, om AP-fondernas förvaltning, till riksdagen skriver regeringen att de första, andra, tredje och fjärde AP-fonderna minskat sina innehav i bolag med fossil verksamhet från 16 till 4 miljarder kronor på två år. Sedan 2019 har de fyra AP-fonderna ett hållbarhetskrav i sin placeringsverksamhet.

Enligt det nya kravet ska fondmedlen förvaltas på ett föredömligt sätt ”genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande och att särskild vikt ska fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att det görs avkall på det övergripande målet om avkastning och risk.” Sedan 2019 har också AP-fonderna avyttrat ett stort antal fossila bolag.

Efter att Första och Andra AP-fonderna helt sålt av sina innehav i bolag med verksamhet inom olja, gas och kol, har endast Tredje och Fjärde AP-fonderna kvar 32 respektive 9 fossila bolag, eller två miljarder kronor per fond. 

– Det visar att den lagstiftning som trädde i kraft 2019, som säger att AP-fonderna har ansvar att agera föredömligt när det gäller investeringar, och där vi lagt in hållbarhet, har haft stor betydelse, säger finansmarknadsminister Åsa Lindhagen till OmVärlden.

Den Sjunde AP-fonden omfattas inte av samma krav som de andra AP-fonderna ålades 2019. Där återfinns fortfarande minst 11 miljarder kronor i 25 fossila bolag, enligt en rapport från Naturskyddsföreningen. 

– Vi kommer framöver stärka kraven även för Sjunde AP-fonden, och jag tror vi kan komma att se samma utveckling då. Mer lär kanske också hända när folks förväntningar och medvetenhet ökar. Folk vill att deras pengar används hållbart, säger Åsa Lindhagen. 

Regeringen kommer inom kort presentera en proposition med nya krav på Sjunde AP-fonden. Samtidigt är finansmarknadsministern medveten om att hållbarhet även inkluderar ekonomisk och social hållbarhet, inte bara ekologisk hållbarhet. 

Åsa Lindhagen säger att mänskliga rättigheter, med till exempel rätt att organisera sig fackligt eller barns rättigheter, ofta går hand i hand med ekologisk hållbarhet. Hon ser gärna att AP-fonderna tittar på hur det går att följa upp att även social hållbarhet efterlevs och hur de bolag fonderna investerar i kan granskas mer inom dessa områden. 

Erik Halkjaer