Go to main navigation
sida-fasad.jpg

Ett nyinrättat myndighetsnav inom Sida ska underlätta för svenska myndigheter att delta i det internationella utvecklingssamarbetet.

Foto: David Hall (CC BY 2.0)

NYHET

Sida bildar myndighetsnav för att främja samarbete

Sida skapar ett nytt myndighetsnav för att bättre samordna det internationella utvecklingssamarbetet. Navet tillsätts med sex nyinrättade tjänster och beräknas vara i gång i mars i år.

Biståndsmyndigheten Sida vill stärka resultatet av svenska myndigheters insatser inom internationellt utvecklingssamarbete, både på svensk och europeisk nivå. Därför skapar man ett nytt myndighetsnav som ska öka möjligheterna till samarbeten mellan myndigheterna. 

Sida hoppas också att navet kan bidra till ökande lärande myndigheterna emellan, liksom att de kan utvecklas tillsammans med aktörer i Sidas partnerländer.  

– Myndigheter har en viktig roll i utvecklingssamarbetet inte bara för att de är duktiga på sina respektive sakområden, men också för att de är bärande av de demokratiska principerna. Myndigheterna bygger på samma demokratiska principer som ska genomsyra biståndet, säger Lena Skiöld, ansvarig projektledare för myndighetsnavet.

Ökad efterfrågan på svensk expertis 

På EU-nivå samlas också utvecklingssamarbetet i ett nytt instrument – Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument. Det gör att Sida tror att efterfrågan på expertis och sakkunskap från svenska myndigheter kan öka, något man redan sett en större efterfrågan på i Sverige.  

– Vi hoppas att myndighetsnavet ska kunna koppla på fler myndigheter som behövs i samarbetet och ge ett bättre helhetsperspektiv. De svenska myndigheterna hittar varandra om de vill, men att hitta samarbetspartners i utlandet med organisationer som är en del av utvecklingsarbetet är svårare. Där kommer myndighetsnavet in och möjliggör för fler partnerskap, säger Lena Skiöld.

Rekrytering av sex nya tjänster 

Till myndighetsnavet rekryteras nu sex nyinrättade tjänster. Processerna är i full gång och navet väntas vara på plats redan i mars. 

Parallellt med uppstartsarbetet pågår även en kartläggningen som syftar till att undersöka i vilken utsträckning svenska myndigheter är engagerade i EU:s utvecklingssamarbete.

– Det man kan säga nu är att det vanligaste är att myndigheterna arbetar med något som kallas för Twinning, där man jobbar med systermyndigheter i andra länder. Det är ett viktigt instrument. Men även där ser vi att det finns en större efterfrågan från den offentliga sektorn, där svenska myndigheter kommer väldigt väl in. Den kompetens som myndigheterna har efterfrågas inom biståndet. Därför vill vi också se vad vi kan göra för att de ska kunna engagera sig ännu mer än vad de redan gör.

Susanna Sköld