Go to main navigation
Pojke och man på motorcykel i Jemen

Islamic Relief är en av få organisationer med medarbetare på plats i krigets Jemen och nordvästra Syrien.

Foto: Islamic Relief

nyhet

Sida-utredning anser att Islamic reliefs biståndsarbete håller hög kvalité

I en ny utredning av biståndsmyndigheten Sida framkommer det att organisationen Islamic Relief tagit förra årets skandaler på allvar. Organisationen anses följa etiska riktlinjer och har vidtagit åtgärder för att händelserna inte ska upprepas.

Det var förra sommaren som det kom fram att några av biståndsorganisationen Islamic Reliefs främsta företrädare uttryckt grovt anti-semitiska och våldsbejakande åsikter på sociala medier. Företrädarna fick lämna organisationen och flera utredningar tillsattes.

En av utredningarna beställdes av den svenska biståndsmyndigheten Sida, som samarbetat med Islamic Relief Sverige, den svenska sektionen av Islamic Relief, sedan 2005. Enligt utredningen, som offentliggjordes igår, 15 april, har Islamic Relief Sverige ”hanterat incidenterna på ett ansvarsfullt sätt och genomför åtgärder för att liknande saker inte ska ske i framtiden.”

Enligt Sidas utredning håller Islamic Relief Sveriges biståndsarbete hög kvalité, är effektivt och organisationen anses ha ”stor kapacitet som humanitär hjälporganisation”. Utöver en utredning av Islamic Relief Sverige har Sida även tittat på två tidigare utredningar som gjordes av Islamic Relief Worldwide under hösten och vintern. 

Det handlar om Charity Commission, som ligger under den brittiska regeringen och reglerar välgörenhetsorganisationer i England och Wales, och Independent Commission, en oberoende utredning som tillsattes av Islamic Relief själva efter skandalerna.

De båda brittiska utredningarna har inte hittat några bevis för institutionell diskriminering, rasism eller antisemitism inom Islamic Relief Worldwide. De slår också fast att organisationen agerat snabbt och kraftfullt, och vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med det som hänt. 

Välkomna rekommendationer

När OmVärlden talar med Islamic Relief Sverige säger påverkanschef Amira Malik Miller att utredningarnas rekommendationer, som framför allt riktar sig mot Islamic Relief Worldwide, är välkomna. 

– Vi och Islamic Relief Worldwide har tagit till oss av dem och har gjort ett framfota arbete för att implementera rekommendationerna så snabbt som möjligt. Vi på Islamic Relief Sverige har också tagit fram en egen handlingsplan som omsätter rekommendationerna till vår kontext och lagstiftning här i Sverige, och uppmuntrar alla partnerkontor att göra samma sak, säger Amira Malik Miller.

Hon påpekar att organisationen redan innan skandalerna hade ett förändringsarbete på gång. Något som Islamic Relief Worldwides dåvarande svenska ordförande Lamia Elamri, också berättade om i en längre intervju i OmVärlden förra året.  

– Sidas granskning är bra och i linje med vad som redan kommit fram och som vårt förändringsarbete redan plockat upp. De har kommit fram till att vi efterlever både de humanitära principerna och andra etiska riktlinjer som finns för humanitärt bistånd, och med god marginal lever upp till dessa, säger Amira Mailk Miller.

Flera regeringar har satt Islamic Relief Worldwide under lupp efter händelserna, bland annat i USA, Tyskland, Nederländerna och Schweiz. I inget fall har stödet avbrutits, utan avtal löpt ut eller tillfälligt frusits i väntan på utredning. 

Pausad beredning

Även i Sverige pausades beredningen av om det gällande avtalet mellan Sida och Islamic Relief Sverige skulle förlängas. Jakob Wernerman är chef för Sidas humanitära enhet.

– Nu när vi har utredningens slutsatser kan vi fortsätta vårt stöd. Det handlar om en ettårig förlängning av det nuvarande samarbetsavtalet. Att det bara handlar om ett år är för att det för oss är viktigt att de inte bara gör och säger rätt saker under en första period, utan att det de också lever upp till vad de sagt över tid. Därför kommer vi följa upp detta under året, säger han.

Jakob Wernerman upprepar Sidas avståndstaganden från de antisemitiska och våldsbejakande uttalanden som gjorts. De är oacceptabla, säger han, och det var också därför som Sida omedelbart tillsatte en utredning.

– Vi tittade på hur man hanterat detta i Storbritannien och hur Islamic Relief Sverige, som är vår samarbetsorganisation, hanterat det. Utredningen visar att incidenterna inte är representativa för organisationens värderingar och humanitära arbete, och att de åtgärder man vidtagit varit tillräckliga för att vi ska kunna fortsätta vårt samarbete. 

Nyligen godkände EU-kommissionens biståndsorganisation Echo också Islamic Relief Sverige och Islamic Relief Tyskland som strategiska partnerorganisationer. Kanada har också gått in med stöd till organisationens arbete i Jemen. 

Enligt Amira Malik Miller har det senaste årets händelserna inte påverkat arbetet i fält nämnvärt, men det har inte heller varit bra för verksamheten. Hon tycker också att det är viktigt att givarna tar ansvar för sina pengar och faktiskt och granskar den verksamhet de stödjer. 

Erik Halkjaer