Go to main navigation
Kvinnor i kö för hälsovård i Mozambique

Sveriges bistånd får högt betyg i mätning. Förra året stöttade Sverige bland annat kvinnor i Mozambique i spåren av orkanen IDAI, som drabbade Mozambique 2019.

Foto: Charl W Folscher/Shutterstock

nyhet

Sveriges bistånd rankas högt i global mätning

När USA-baserade tankesmedjan Center for Global Development rankar världens största biståndsgivare hamnar Sverige på förstaplats i jämförelse med andra länder, men anses samtidigt ha stor förbättringspotential.

Sedan 2010 har tankesmedjan Center for Global Development, i samarbete med Brooking Institute, mätt de stora biståndsgivarnas kvalité och genomförande av bistånd. Alla givarländer inom de rika ländernas sammanslutning, OECD:s biståndskommitté, DAC, mäts tillsammans med en rad stora internationella organisationer, inom framför allt FN-systemet. 

Senast mätningen gjordes (2018) hamnade Sverige på sjunde plats i jämförelse med länderna, och på 14:de plats i jämförelse med även de internationella organisationerna. Vid årets mätning har mätmetoden gjorts om och någon jämförelse med tidigare års mätningar kan inte göras. Sverige hamnar i denna nya mätning etta bland länderna. 

”Sveriges poäng dras upp genom sitt starka resultat när det gäller utvärdering och transparens och obundet stöd, där man rankas på plats 1 och 6, men det genomsnittliga resultatet i fråga om prioritering och ägarskap ger utrymme för förbättring.”

På den sammanslagna listan med internationella organisationer hamnar Sverige efter FN:s fond för jordbruksutveckling (IFAD), Afrikanska utvecklingsbanken, Internationella utvecklingsbanken (IDA), Globala fonden och GAVI. Av de fyra mätområdena slår Sverige bara de fem organisationerna när det kommer till utvärdering av bistånd.

Utöver de goda placeringarna när det gäller utvärdering och transparens och obundet stöd, hamnar Sverige på plats 18 när det kommer till prioritering och 23 när det kommer till ägarskap. I korthet innebär det att Sverige inte i tillräckligt hög usträckning anses prioritera fattigdomsbekämpning och de lägst utvecklade och mest svaga staterna i världen. Inte heller anses Sverige släppa in partnerländerna i biståndsarbetet i lika hög utsträckning som många andra länder och internationella organisationer. 

OmVärlden har bett utrikesdepartementet om en kommentar kring Sveriges placering när det gäller prioritering och ägarskap, men inte fått något svar, trots upprepade påminnelser.  

Läs hela utvärderingen här. Tidigare utvärderingar har gjorts 2010, 2012, 2015 och 2018.

Erik Halkjaer