Go to main navigation
Demonstrant i New York, USA

Pandemin till trots hölls i New York, USA, i september 2020 stora demonstrationer för klimatet. Allt fler anser att jorden befinner sig i ett klimatnödläge.

Foto: Steve Sanchez/Shutterstock

nyhet

Två av tre anser att världen befinner sig i ett klimatnödläge

Trots pandemin har inte världen glömt klimatfrågan. Det visar en stor världsomspännande opinionsundersökning där 64 procent anser att jordens befolkning befinner sig i ett nödläge på grund klimatförändringarna. 

Den största mätningen som någonsin gjorts om vad folk anser om klimatförändringarna. Så presenterar FN:s utvecklingsorgan, UNDP, en sammanställning gjord tillsammans med Oxfords universitet. 

Enkäter har gått ut till 50 länder på olika kontinenter med ett urval av höginkomst-, medelinkomstländer och fattigare stater. Det för att få en hyggligt representativ bild av hur världens befolkning värderar frågan, och vilka åtgärder man anser är viktigast. Totalt 1,22 miljoner svar kom in. 

Två tredjedelar av de som svarat instämmer med att vi befinner oss i ett nödläge för klimatet och i alla länder är det mer än hälften som ställer sig bakom det påståendet. Folk som bor i Storbritannien, Italien och Japan är överlag de som tycks vara mest oroade med mellan 81 till 79 procent som svarar att vi har ett nödläge. 

Svenskarna inte lika övertygade

Intressant är att svenskarna inte är lika övertygade i den frågan, med 66 procent som svarar ja, i nivå med USA, 65 procent. Man kan tolka det som att vi i mellanmjölkens land inte gärna ställer oss bakom extrema påståenden eller så speglar det ett debattklimat där tron är stor på att klimatfrågan kan lösas med ny teknik. 

Tittar man närmare på statistiken är generellt befolkningen i länder med högre inkomst mer engagerade och oroade än människor som bor i fattigare områden. Det går att tolka som att oron inte är så stor för klimatförändringar i dessa länder, men det är mer sannolikt en bild av att kunskapsläget och debatten inte är detsamma i mindre utvecklade länder. 

UNDP:s administratör Achim Steiner anser att resultaten tydligt visar ett brett stöd bland människor runt om i världen, över nationaliteter, ålder, kön och utbildningsnivå.

– Undersökningen visar även att människor vill ha sina politiska beslutsfattare att ta itu med krisen. Från klimatvänligt jordbruk till att skydda naturen och investera i en grön återhämtning från covid-19, säger Achim Steiner. 

Att det brådskar och att insatser sätts in skyndsamt anser nästan 60 procent av de tillfrågade, 10 procent svarar att tillräckligt görs och 11 procent att inget behöver göras. När det gäller vilka insatser som bör sättas in för att motverka klimatförändringar är majoriteten överens om att vi ska bevara skog och mark, använda mer förnybar energi och satsa på mer klimatvänlig teknik inom jordbruket.  

Läs också: Satsningar på oljeborrning i återhämtningspaket för Arktis

I länder med stora CO2-utsläpp från energisektorn, som Kanada, Australien och Tyskland, är stödet för förnybar energi som störst. Stödet för att bevara skog och mark är stort i Argentina och Brasilien, två länder med mycket avverkning, vilket borde vara en tydlig signal till makthavarna i dessa länderna. 

Lägre prioritet vad gäller åtgärder är information om hur varor är tillverkade, försäkringslösningar och allra längst ner på listan; lägga om sin diet till mer vegansk mat. Bara 30 procent av de tillfrågade tycker att det är en bra lösning.  

Det talas ofta om ett generationsgap i klimatfrågan där yngre, den så kallade Greta-generationen. är mer engagerade och oroade.  Även i denna studie är det fler yngre under 18 år (69 procent) som anser att vi är i ett nödläge. Men skillnaden till övriga åldrar är inte så stor och även i åldersgruppen över 60 år svarar 58 procent att vi befinner oss i nödläge.

Värt att notera är att Kina, världens till befolkningen största land,  inte är med i denna enkät. På en fråga till UNDP har OmVärlden fått svaret att man i urvalet eftersträvade en blandning av länder och att vissa länder inte kunde vara med av ”administrativa skäl”.  UNDP meddelar att de ska ta fram data för de länder som inte var med i kommande rapporter.  

David Grossman