Go to main navigation
Norrsken 2.jpg

Norrsken Foundations kontorshotell i centrala Stockholm, där även UNDP Sverige sitter.

Foto: Norrsken House

NYHET

UNDP och Norrsken Foundation samarbetar för hållbar utveckling

För att öka takten med att nå de globala målen inleder FN:s utvecklingsprogram, UNDP, ett samarbete med Norrsken Foundation. Tillsammans ska de hitta 20 startups som kan bidra till en hållbar utveckling.

Under åtta sommarveckor i Stockholm ska 20 startups få stöd för att utveckla sina idéer om hur några av världens största hållbarhetsutmaningar kan lösas. Det är FN:s utvecklingsorgan, UNDP, och svenska Norrsken Foundation som gått samman i vad de kallar ett globalt acceleratorprogram, Norrsken Impact Accelerator.

Programmets syfte är att stötta startups som har pontential att bli lönsamma och samtidigt lösa utmaningar som fattigdom, psykisk ohälsa, cancer, miljöförstöring och pandemier. Matproduktion och jordbruk är fokusområden i år, men även startups från andra områden välkomnas.

Fram till den 28 februari pågår en utvalsprocess för att hitta de 20 startups som får vara med i programmet. Norrskens tillväxtchef Funda Sezgi är entusiastisk.

– Vi har redan fått ansökningar från 76 länder och det finns spännande initiativ.

Hon förklarar att hållbarhet är avgörande för att företagen ska vara aktuella för programmet. Det kan röra sig om startups som befinner sig både i ett tidigt utvecklingsstadium eller som kommit lite längre i sin utveckling.

UNDP:s chef för externa relationer och påverkansarbete, Ulrika Modéer, välkomnar initiativet.

– Vi hoppas att det här kan bli ett partnerskap som kan växa framöver.

Bidra till de globala målen

Hon anser att den privata sektorn har en avgörande roll för att nå de 17 globala målen för hållbar utveckling, och att alla delar av samhället måste bidra till omställningen.

– För första gången sedan 1990 ser vi en tillbakagång kring utveckling. Det krävs verkliga krafttag och då behövs både den offentliga och den privata sektorn, civilsamhället och forskning.

UNDP har erfarenhet från liknande program i bland annat Danmark, där de har jobbat med att stötta små- och medelstora företag att hitta innovativa lösningar på hållbarhetsutmaningar.

Precis som i Danmark kommer UNDP i samarbetet med Norrsken Foundation att bidra med expertis inom områden som mat, jordbruk, vatten och affärsmodeller för Agenda 2030. Som exempel på typ av initiativ som hon hoppas få se i Norrsken Impact Accelerator nämner Ulrika Modéer en utrustning som kan rensa plastavfall innan det når havet.

– Det är en dröm att man ska hitta den typen av företagsmodell. Vi har sett det hända på många håll i världen så det tror vi att vi kommer att se även i det här programmet.

Förutom UNDP:s experter kommer även ledandeentreprenörer och investerare inom Norrsken Foundations nätverk att bidra med råd och fungera som mentorer och handledare under sommaren. Programmet inleds den 5 juli och avslutas med en Demo Day den 25 augusti, då deltagarna får presentera sina affärsmodeller. 

De startups som väljs ut kommer att få en investering på 100 000 US dollar vardera i utbyte mot en ägarandel på 5 procent. Norrsken Foundation är en stiftelse som dels består av ett kontorshotell i Stockholm, där bland annat UNDP Sverige hyr plats, och en fond som investerar i företag och startups som har idéer och lösningar som stiftelsen anser kan bidra till en mer hållbar global utveckling.

Marina Reis