Go to main navigation
skola_stangd.jpg

Under perioden som flest skolor höll stängt gick så mycket som 91 procent av världens skolbarn inte i skolan.

Foto: Shutterstock

NYHET

Världens elever har förlorat 74 skoldagar under pandemin

Fler än en miljard barn har gått miste om i genomsnitt 74 skoldagar sedan covid-19 började spridas. Det är de mest marginaliserade barnen som drabbas hårdast, säger Rädda barnens generalsekreterare Helena Thybell.

Som Omvärlden tidigare rapporterat har den snabba smittspridningen av covid-19 gjort att många länder känt sig tvingade att hålla skolor stängda. I en sådan omfattning att för första gången i modern tid hotas utbildningen för en hel generation, enligt organisationen Rädda barnen.

En sammanställning gjord av Rädda barnen visar att världens barn gått miste om 74 skoldagar på grund av skolstängningar. Det motsvarar över än en tredjedel av ett skolår, eller 112 miljarder dagar totalt.

Under den period som flest skolor höll stängt gick så många som 91 procent av världens skolbarn inte i skolan. Rädda Barnens generalsekreterare Helena Thybell menar att världens länder står inför en akut skolkris. 

– Det är tydligt att det är de mest marginaliserade barnen som drabbas hårdast av skolstängningarna. Ett exempel är att barn som lever i låginkomstländer, inte alltid har tillgång till internet hemma eller i sin närhet. Det är helt enkelt inte möjligt med distansundervisning. Vi har siffror som visar att mindre än en procent av barn i fattiga hushåll har tillgång till internet, säger hon i ett pressmeddelande.

Barnen återvänder inte

Rädda Barnens tidigare mätningar har visat att ju längre barn är borta från skolan, desto större är risken att de inte kommer tillbaka. Nu beräknar organisationen att 9,7 miljoner barn som lämnat skolan under pandemin aldrig kommer att återvända till skolbänken igen. 

– Under pandemin har många familjer med knappa inkomster sjunkit ner i en ännu djupare fattigdom. De har, på grund av smittspridningens olika konsekvenser, blivit av med jobbet eller har inte möjlighet att vara på jobbet. Då är barnen tvungna att ta ett jobb för att familjen ska få in en inkomst, säger Helena Thybell.

Även antalet barnäktenskap och tonårsgraviditeter har ökat under pandemin till följd av skolstängningarna. Enligt siffror från Rädda barnen riskerar 2,5 miljoner flickor att giftas bort under en femårsperiod.

Rädda Barnen uppmanar världens regeringar att agera och bland annat ge ekonomiskt stöd i form av kontanter till världens fattigaste familjer.

– Då har de större ekonomiska möjligheter att hålla sina barn friska och skicka dem till skolan, säger Helena Thybell.

Susanna Sköld