Go to main navigation
Chile läsk övervikt barn

Sedan en ny lagstiftning införts i Chile har läskkonsumtionen minskat med knappt 25 procent i landet.

Foto: Pablo Rogat/Shutterstock

NYHET

Varningstexter minskar sockerkonsumtionen i Chile

Fem år efter att Chile införde en lag för att minska försäljningen av ohälsosamma livsmedelsprodukter har landets läskkonsumtion minskat med knappt 25 procent. Nu tar fler länder efter.  

I Chile lider fler än vartannat barn mellan sex och sju år av övervikt. Bland vuxna är andelen överviktiga nästan tre av fyra, enligt en nationell hälsoundersökning som genomfördes 2017. Fetma och icke-smittsamma kostrelaterade sjukdomar räknas som den främsta dödsorsaken i landet.

För att bekämpa de ökande problemen med övervikt och fetma införde Chiles regering en ny lagstiftning 2016. Enligt en studie som publicerades förra året har lagstiftningen visat sig framgångsrik i kampen mot fetma.

Studien visar på ett förändrat köpbeteende och ett större fokus på hälsa hos befolkningen. Bland annat har chilenarnas konsumtion av läsk minskat med nästan 25 procent efter regeringens ingripande. Istället har inköp av vatten på flaska, sockerfri läsk och juice utan tillsatt socker ökat med fem procent. 

Varningstexter och förbud

Lagstiftningen innebär kraftiga begränsningar för att marknadsföra ohälsosamma livsmedel. Regeringen har infört förbud mot att sälja ohälsosamma produkter i skolor.

Som det första landet i världen någonsin, har Chile även infört svarta varningstexter på produkter som innehåller en stor mängd kalorier, socker, salt eller mättat fett. Det är också olagligt att marknadsföra ohälsosamma produkter till barn eller att sälja leksaker tillsammans med mat.   

Lagstiftningen har fått flera positiva effekter. Många stora företag har frivilligt ändrat innehållet i sina produkter för att undvika de svarta varningstexterna på sina etiketter. Över 1 500 produkter,  motsvarande 20 procent av alla produkter som säljs i Chile, har gjorts om till hälsosammare alternativ. 

En ökande hälsoutmaning 

Problematiken med fetma och övervikt hos en stor andel av befolkningen finns i flera länder i världen. Fetma har kommit att bli en allt sörre hälsoutmaning. I Latinamerika är problematiken särskilt stor.

Nu har Mexiko, Peru (och även Israel) valt att ta efter Chile och införa samma varningstexter på ohälsosamma produkter. I Uruguay håller liknande etiketter på att implementeras och i Brasliien är regeringen på väg att ta fram en liknande lagstifning som i Chile. 

För Sveriges del utgör övervikt och fetma ett stort hinder för att nå det globala utvecklingsmålet nummer 3, om god hälsa och välbefinnande. Enligt Folkhälsomyndighetens undersökning uppgav 52 procent av Sveriges befolkning i åldern 16–84 år övervikt eller fetma år 2020. 

Läs också: Sverige når inte FN:s mål till 2030

Globalt blir fler och fler barn överviktiga. Antalet har nästan fördubblats under de senaste tio åren. The World Obesity Federation (WOF) uppskattar att 158 miljoner barn lider av övervikt (enligt statistik från 2020). FN uppskattar att tre miljarder människor i världen inte har råd med hälsosam kost. 

Susanna Sköld