Go to main navigation

Budget

Forskningsbiståndet minskar med 20 procent

Sida drar ned sitt stöd till forskning i utvecklingsländer med 20 procent för 2010. Den totala summan minskar till 800 miljoner från tidigare budgeterade 1,05 miljarder.

Prenumerera på omvärldens nyhetsbrev

* Obligatorisk

 

 

Vi gör en del av de här korrigeringarna redan i år för att undvika jojo-effekter, vilket innebär att vi är mycket restriktiva med nya satsningar, säger Tomas Kjellqvist, chef för Sekretariatet för forskningssamarbete på Sida.

Sida kommer att försöka begränsa minskningarna i det bilaterala stödet till myndighetens partnerländer, så att den totala summan landar på 335 miljoner mot tidigare planerade 375.

Budgeten för regionalt stöd till afrikansk forskning och utveckling faller från beräknade 180 miljoner kronor till 110 miljoner.

När det gäller stödet till internationella organisationer, till exempel WHO, och svensk forskning kring utvecklingsfrågor minskar budgeten med 40 procent, till 300 miljoner kronor från planerade 500 miljoner.

Nedskärningarna i forskningsbiståndet är en del av de neddragningar i biståndsbudgeten som är en följd av Sveriges sämre ekonomi.

Anna Petersson