Go to main navigation

Politik

Kritik mot minskat informationsanslag

Regeringens besked att halvera informationsanslaget till enskilda organisationer väcker starka reaktioner. – Det riskerar att strypa debatten om svenskt bistånd, säger Bo Forsberg, general­sekreterare för Diakonia.

En förhållandevis liten post i regeringens biståndsbudget har fått mest högljudd kritik. Det handlar om den dryga halveringen av det så kallade informationsanslaget. Från 127 miljoner kronor i år till 60 miljoner kronor 2010.

Informationsanslaget gick tidigare direkt till organisationerna, men ska nu administreras av Sida och också kunna sökas av universitet, företag och myndigheter.

Bo Forsberg och andra kritiker menar också att den nya informationspolicyn som presenterades med budgeten är för snäv. Målet i policyn är att ”den svenska allmänheten har god kunskap om situationen i utvecklingsländer, svenskt bistånd och dess resultat”.

Därmed minskar möjligheterna att ansöka om pengar för att bedriva politiskt påverkansarbete.

— Jag misstänker att regeringen inte vill att organisationer ska skapa en opinion som inte regeringen gillar, säger Jens Orback, generalsekreterare för Palmecentret.

Gunilla Carlsson avfärdade kritiken:

— Det finns inget annat politikområde som har så stor infopost som bistånd. Så vi ska nog vara glada att vi räddat så här mycket av infobudgeten, säger hon.

På Forum Syd har personalen informerats om att uppsägningar är att vänta till följd av de minskade infoanslagen.

Den höjning av egeninsatser, från 10 till 20 procent, som många frivilligorganisationer varit oroliga för uteblev dock i budgeten. Totalt kommer organisationerna att få 1 263 000 000 kronor 2010, en minskning med sex procent.

Fredrik Nejman