Go to main navigation
Nu ska den anrika barnrättsorganisationen göras om i grunden.

Nu ska den anrika barnrättsorganisationen göras om i grunden.

Foto: Pernilla Norström

Organisationer

Rädda Barnen gör om organisationen

Rädda Barnens nationella delar ska slås ihop till en global organisation. Omorganisationen förändrar den internationella verksamheten i grunden.

Rädda Barnen har en ovanlig struktur. Förutom att arbeta med inhemska barnfrågor har många nationella organisationer en avdelning som arbetar internationellt. De är medlemmar i den internationella Rädda Barnen-alliansen, men arbetar var och en för sig. Den som stöter på Rädda Barnen ute i fält kan i ett land möta Rädda Barnen Sverige, Rädda Barnen Norge, Rädda Barnen USA – och så vidare.

Det vill organisationen ändra på. En ny struktur, där alla de nationella delarna slås samman till en global gemensamhet, är på förslag och ska beslutas om i november.

– Tanken på samordning har funnits i ett tiotal år, och sedan 2005 har vi en gemensam strategi där vi jobbar mot att gå samman, säger svenska Rädda Barnens internationella programchef, Svante Sandberg.

I de 30–40 mottagarländer där flera Rädda Barnen-organisationer arbetar har man redan börjat gruppera sig och utse ett land till ledare. I dag är det genomfört i ungefär hälften av länderna.

– Hela Rädda Barnen omsätter över en miljard dollar årligen, har 14 000 anställda och finns i ett 100-tal länder. Så det här låter sig inte göras i en handvändning, säger Svante Sandberg.

Samordningen är inte heller problemfri. Dagens olika organisationer arbetar på olika sätt och präglas av skilda kulturer. Det finns också enorma skillnader i storlek.

Svante Sandberg tror inte att svenska Rädda Barnens största intäktskälla – hundratusentalet människor i Sverige som ger bidrag – kommer att påverkas av nyordningen.

Även i den nya strukturen kommer varje nationell del att styra över vad man arbetar med och i vilka länder. Således kan man i Sverige fortsätta att följa både sina värderingar och de riktlinjer som krävs för den näst största intäktsposten, bidrag från myndigheter, varav Sida står för huvuddelen.

Däremot kommer den globala organisationen att genomföra arbetet ute i fält. De flesta av de 550 personer som i dag är anställda av svenska Rädda Barnen inom den internationella verksamheten kommer att gå över i den nya organisationen, enligt Svante Sandberg.

– Det kommer att bli vissa rationaliseringar. Men jag tror att de flesta som jobbar ute i våra program i dag kommer att finnas kvar i vår gemensamma verksamhet, säger han.

Anna Petersson