Go to main navigation

Närbild

Biståndsbudgeten i närbild

Sveriges biståndsbudget för 2011 uppgår till drygt 35 miljarder kronor, enligt regeringens budgetproposition. De kritiserade avräkningarna blir något mindre än i år och fokus fortsätter att ligga på Afrika, demokrati, kvinnor och klimat.

Sveriges ekonomi går bättre. Biståndet, som ska motsvara 1 procent av bruttonationalinkomsten (BNI), ökar med närmare

4 miljarder kronor nästa år. Regeringen pekar ut tre fortsatt tydligt prioriterade områden: demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och klimat samt jämställdhet och kvinnors roll i utveckling. Geografiskt ligger Afrika kvar i fokus.

Från biståndsbudgeten görs så kallade avräkningar som bland annat består av skuldavskrivningar till fattiga länder och åtgärder för flyktingar i Sverige.

Avräkningarna 2011 uppgår totalt till 4,7 miljarder – en aning mindre än i år räknat såväl i kronor som i andel av det totala biståndet.

Till flyktingmottagning i Sverige anslås 2,6 miljarder.

För att hitta fler platser för ensamkommande barn ska länsstyrelserna få i uppdrag att förhandla med kommuner.

Hela biståndet efter avräkningar blir 30,5 miljarder kronor. Hälften av den summan går genom biståndsmyndigheten Sida. Av årets ökning i budgeten får UD en större del av kakan än Sida – anslagen till UD:s biståndsverksamhet uppgår till drygt 12 miljarder för 2011.

Civilsamhällets organisationer får nära 1,5 miljarder att dela på – 357 miljoner mer än i år. 200 av de miljonerna är inräknade i en ny millenniemålssatsning på en halv miljard, inriktad på barns rätt till hälsa och utbildning.

De enskilda organisationerna har fått nya direktiv som innebär att högst 8 procent av anslagen får gå till administrationskostnader.

Swedfund, statens riskkapitalbolag för investeringar i utvecklingsländer, får ett kapitaltillskott på 250 miljoner kronor för nästa år. Efter kritik från Riksrevisionen har regeringen under 2010 gjort vissa ändringar i Swedfunds riktlinjer. Till exempel har det tydliggjorts att bolagets verksamhet ska bidra till hela målsättningen för Sveriges politik för global utveckling, PGU. I korthet innebär PGU att åtgärder inom olika politikområden inte får motverka varandra.

I höstbudgetens kölvatten klubbade regeringen också igenom en ny regional strategi för utvecklingssamarbetet med Afrika. Den innehåller bland annat en extra satsning mot korruption, stöd till forskning och till afrikanska samarbetsorganisationer.

 

Anna Petersson