Go to main navigation

Nyanserad debatt

Biståndsorganisationer kräver nyanserad debatt om bistånd

– Debatten kring bistånd har präglats av en negativ ton och visar inte de positiva konsekvenserna av svenskt biståndsarbete, sade Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg vid ett frukostseminarium i Stockholm den 14 december, där även en ny webbplats för biståndsfrågor presenterades.

Den gemensamma satsningen heter därförbistånd.se och är ett samarbete mellan Rädda barnen, Svenska röda korset, Diakonia och Svenska kyrkan. Webbplatsen ska erbjuda en mer nyanserad debatt kring biståndsfrågor, men även vara en plattform för diskussion och kritik.

Svenska röda korsets representant, generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström var noga med att påpeka att webbplatsen ska ge utrymme för biståndsaktörerna själva att delta i debatten.

– Vi ska visa att bistånd ger resultat men även välkomna en debatt kring de områden som är problematiska, säger Kågström.

Satsningen ska även ge plats för frågor som annars inte syns i det offentliga samtalet och förstärka samarbetet mellan biståndsaktörer.

– Det är oerhört viktigt att vi biståndsorganisationer jobbar tillsammans med det gemensamma målet att förbättra biståndsarbetet. Satsningen innebär att vi bland annat kan lyfta frågan om barnens situation i utvecklingsländer, något som annars inte får utrymme i debatten, sade Elisabeth Dahlin, generalsekreterare vid Rädda barnen.

Svenska kyrkans internationella policychef Erik Lysén gav sin syn på hur plattformen kan användas:

– Webbplatsen ska skapa ett större utrymme för aktörer från det civila samhället. Samverkan mellan dessa aktörer uppmuntrar till en diskussion om vilka effekter olika typer av biståndsinsatser faktiskt har.

 Närvarande vid seminariet var även Svenska dagbladets ledarskribent Claes Arvidsson som fick svara på frågor om vad som är en rimlig biståndskritik.

– Den offentliga debatten kring biståndsfrågor lider av två problem. Det första är att det finns för lite utrymme för att kunna ge en mer nyanserad bild av denna mycket komplexa aktivitet. Det andra är att debatten präglas av gamla och förlegade polariseringar där vissa är helt för bistånd och andra helt emot.

Han fortsatte med att säga att debatten lätt hamnar i svartmålningar.

– Särskilt när det gäller de afrikanska länderna. Att lyfta fram det positiva som händer är viktigt, men på grund av utrymmesskäl och ett ointresse från läsarna så är det sällan det sker.

 

Simon Hermansson