Go to main navigation

"The Missing Link"

Brist på demokratiska institutioner i Afghanistan

– Ett av de största hindren för utveckling i Afghanistan är att det råder ett tillstånd av straffrihet i landet. Om inte ansvariga ställs till svars kan varken våld eller korruption bekämpas, sade Ahmad Nader Nadery, kommissionär vid Afghanistans oberoende människorättskommission, under ett tvådagarsseminarium om situationen i landet som hölls i Stockholm i slutet av förra veckan.

De demokratiska institutionerna måste stärkas konstaterade flera av talarna.

Den 11-12 november anordnade Svenska Afghanistankommittén, SAK, tillsammans med Folke Bernadotteakademien och European Network of NGO:s in Afghanistan, ENNA, en konferens under rubriken ”The missing link”.

Rubriken syftade på avsaknaden av fungerande demokratiska institutioner i Afghanistan. Men det är inte bara en länk som saknas i det afghanska statsbygget. Möjligen hade, som SAK:s ordförande Ann Wilkens påpekade, titeln ”The missing links” – i plural – varit mer korrekt. Konferensens kom att behandla många av de problem som kvarstår i landet. Konkreta förslag på lösningar lyste däremot med sin frånvaro.

Ahmad Nader Nadery, kommissionär vid Afghanistans oberoende människorättskommission, menade att ett av de största hindren för utveckling är att det råder ett tillstånd av straffrihet i landet. Om inte ansvariga ställs till svars kan varken våld eller korruption bekämpas.

– Så länge det råder straffrihet förändras ingenting. Rättvisefrågan har behandlats annorlunda i Afghanistan än i Västafrika, Balkan, Östtimor, Latinamerika, till och med i Irak. I Bagdad åtalades krigsförbrytare, här har brotten sopats under mattan, sa Ahmad Nader Nadery, på direktlänk från Kabul.

Suleman Kakar, Afghanistans före detta vice utbildningsminister framhöll den problematiska ekonomiska situationen och det stora omvärldsberoendet. En huvudförklaring till dagens situation, menade han, ligger i oklarheten om vem som egentligen har makten i Afghanistan.

Suleman Kakar underströk också att arbetet med att bygga upp Afghanistan måste ske med hänsyn till att det fortfarande är ett land i krig. Man kan inte tillämpa strategier som tillämpas i länder som befinner sig i en efterkrigssituation.

– Om man ser till antal dödsoffer, resurser lagda på militär och bristen på lag och ordning befinner sig inte Afghanistan i en efterkrigssituation, utan är ett land i krig. Vi behöver strategier som är anpassade till det, sa Suleman Kakar.

En del av konferensen kretsade kring betydelsen av höstens val, som forskaren Martine van Bijlert, vid Afghan Analyst Network, beskrev som en besvikelse.

– Man vill ju hoppas att det för varje val ska gå lite bättre. Men så har inte varit fallet, istället har det för varje val blivit lite sämre, sa hon i sitt anförande.

Den åsikten delade inte den afghanska parlamentsledamoten Shinkai Karokhail. Hon lyfte fram flera framsteg i 2010-års val. Många före detta krigsherrar som ställde upp hade svårare att bli valda och kvinnornas situation stärktes.

– I provinsen Nimruz är en plats reserverad för en kvinna. Den här gången upptogs också den andra platsen av en kvinna. Människor börjar lita på kvinnliga kandidater, det är en positiv förändring, sa Shinkai Karokhail.

Biståndsminister Gunilla Carlsson kallade valen ”ett viktigt och synligt tecken på afghansk suveränitet”.

Lina Malers