Go to main navigation

Löneläge

”Chefer i statliga bolag har betydligt högre lön än ministern”

Lönespridningen bland de högsta cheferna i biståndsbranschen är stor, visar OmVärldens översikt. Högst månadslön i listan – Långt över biståndsministern – har Swedfunds vd Björn Blomberg.

På UD ligger lönerna inom ett relativt närliggande spann för de avdelningschefer OmVärlden listat och för ambassadörerna för Sveriges fyra största biståndsländer. Ambassadörernas ”ortskostnadsersättning” skickar dock upp några av dem nästan i nivå med biståndsminister Gunilla Carlsson. Ortskostnadsersättningen är sedan augusti i år en beskattningsbar del av inkomsten, som ”avser täcka de merkostnader som inte ersätts med skattefria tillägg”.

Att chefer för statliga bolag har betydligt högre lön än ansvarig minister är snarare regel än undantag, enligt Swedfunds styrelseordförande Lars Gårdö. Swedfund är statens riskkapitalbolag för investeringar i utvecklingsländer och konkurrerar med privata riskkapitalbolag om kompetens, säger han.

– De kommer också ofta från bankvärlden. Vi betalar inte mer än vi måste – det är det här vi behöver betala för att lyckas, säger Lars Gårdö.

Bland de enskilda organisationerna är skillnaderna stora. Röda Korsets generalsekreterare, Ulrika Årehed Kågström, som ligger högst i OmVärldens urval, har mer än dubbelt så mycket i månadslön som Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg, som ligger lägst i vår lista med 41 800 kronor i månaden. Men det finns
andra enskilda organisationer, inte minst bland de mindre aktörerna, som valt att ha väldigt små löneskillnader och där högsta chefen har betydligt lägre lön än så.

Ylva Jonsson Strömberg, generalsekreterare på Action Aid, har i debatter om biståndsorganisationernas löner pläderat för att branschen bör erbjuda sina anställda rimliga löner.

– Vi är en professionell bransch. Jag anställer väldigt duktiga människor med långa utbildningar. Jag tycker inte att vi ska vara en bransch med extremt höga löner, men att vi ska betala folk rimligt.

Ylva Jonsson Strömberg tycker också att det är skäligt att lönen avspeglar organisationens storlek, både vad gäller omsättning och antal anställda. Själv hamnar hon i den nedre halvan av OmVärldens lista med sina 52000 kronor i månaden.

Sida får en ny organisation från och med årsskiftet. Den nuvarande strukturen med tre så kallade pelare görs om och avdelningarna blir delvis annorlunda. Lönerna för de nya avdelningscheferna var vid tidningens pressläggning inte klara. De står därför listade med sina nuvarande löner, inklusive de chefstillägg de har i dag. Högst ligger några av de konsultbolag som utför uppdrag inom biståndssektorn och högst bland dem ligger Sweco. De är dock ofta verksamma även inom andra områden.

 

Anna Petersson