Go to main navigation

Chefsjobb

Eftertraktad post på Sida

Tre ambassadörer och en generaldirektör. Det är många som vill bli biträdande generaldirektör på Sida.

37 personer vill efterträda Mia Horn af Rantzien som en av tre biträdande generaldirektörer för Sida. Personen ska enligt platsannonsen var "drivande, engagerad och uthållig", ha gedigen kunskap om utvecklingsfrågor och intresse för att leda en organisation i för- ändring. Som extra merit ses bland annat erfarenhet från näringslivet.

Tre tidigare ambassadörer anser sig klara jobbet:

Ewa Werner Dahlin, 59 år, lämnade ambassaden i Guatemala förra året. Har tidigare varit chef på Sidas undervisningsenhet.

Lars Ronnås, 54, ambassadör i Zambia fram till i fjol. Nu tillbaka på UD i Stockholm.

Britt Hagström, 60, var ambassadör i Bangladesh till 2009. 30 års erfarenhet från Sida med flera chefsjobb.

Några andra sökande är:

Ethel Forsberg, 54, i dag generaldirektör för Kemikalieinspektionen.

Håkan Wirtén, 48, skogschef och före detta ställföreträdande generaldirektör på Skogsstyrelsen.

Gunilla Olsson, 53, chef för FN-organet IFAD:s (International Fund for Agriculture Development) Action plan, i Rom.

Johan Kuylenstierna, 45, FN-samordnare av vattenfrågor vid FAO (Food and Agriculture organization) i Rom.

Tjänsten som biträdande generaldirektör och chef för avdelningen "Policy" är ett förordnande på fyra år, men anställningen på Sida är tillsvidare. Rekryteringen beräknas vara klar under våren.

Fredrik Nejman