Go to main navigation

Egypten

Egypten stoppar sexualundervisning i skolan

Regeringen i Egypten har beordrat att allt skolmaterial som berör reproduktiv hälsa och sexuellt överförbara sjukdomar ska slopas från läroplanen. Beslutet möter hård kritik från flera organisationer som varnar för konsekvenserna.

- Vi är medvetna om att de mesta av det här materialet inte användes, men att man slopar det från läroplanen är ett stort steg bakåt, säger Noha Roushdy, vid organisationen Egyptian Initiative for Personal Rights, EIPR.

Egyptens utbildningsdepartement har beordrat landets skolor att inte ta upp ämnen som berör hur människors fortplantning går till, eller att visa illustrationer av könsorgan. Lärarna uppmanas nu att hoppa över dessa kapitel i nuvarande biologiböcker. I de nya skolböcker som trycks har dessa kapitel tagits bort. De elever som berörs av förändringarna är mellan 12 och 17 år.

En person på utbildningsdepartementet säger till den oberoende veckotidningen Al-Youm Al-Sabaa att det material som nu stoppas i stället ska ersättas av lärarledda diskussioner där informationen överförs på annat sätt än genom skolböcker.

Sexualundervisningen infördes i landet efter att den internationella befolkningskonferensen hade hållits i Kairo 1994. Denna konferens slog fast att alla män och kvinnor har rätt till sexualundervisning.

Att regeringen nu beslutat att slopa undervisningen från läroplanen betraktas som ett stort bakslag för alla de organisationer som arbetar för att befolkningen ska få bättre kunskaper om reproduktiv hälsa.

- Detta kommer definitivt att få sociala och hälsomässiga konsekvenser. Det kommer att uppstå fler missförstånd om sex, säger läkaren Amal Abdel Hadi, som länge varit en aktiv debattör i frågan.

Dessutom menar hon att spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar kommer att öka.

Sex har alltid varit ett känsligt ämne i Egypten, och oförmågan att tala om frågan är en av orsakerna till den snabba befolkningstillväxten. Abdel Hadi menar att det nu finns en oroande konservativ och religiös trend i samhället där prydhet går före människors rätt till en god hälsa.

- På 60- och 70-talet handlade diskussionerna om sexualitet om bra eller dåliga relationer. Nu handlar det enbart om det tillåtna i förhållande till det syndiga, vilket innebär att hela frågan förflyttats till den religiösa arenan, säger hon till IPS.

Ledande religiösa företrädare är motståndare till en sexualundervisning där eleverna får information om säker sex och hur man undviker könssjukdomar. I stället förespråkas en undervisning som är inriktad på avhållsamhet fram till äktenskapet.

Redan innan läroplanen ändrades har undersökningar visat att egyptierna, och främst de unga kvinnorna, har mycket dåliga kunskaper i ämnet. De flesta känner inte till grundläggande fakta om hur fortplantningen går till eller hur könssjukdomar sprids.

En studie om hiv och aids som gjordes år 2008 visade att färre än två procent av de fattigaste egyptiska kvinnorna, och bara runt 16 procent av som tillhörde landets rikaste kvinnor, hade grundläggande kunskaper om sjukdomen. Männens kunskaper var bättre, men även i den mest välbeställda gruppen av män visste färre än en tredjedel att en människa kan verka fullt frisk, men ändå vara hiv-positiv.

Dr. Mamdouh Wahba, ordförande för Egyptiska förbundet för familjehälsa, ESFH, menar att bristen på sexualundervisning i skolorna bara kommer att leda till att ungdomar vänder sig till andra – och betydligt mindre pålitliga kanaler för att få information.

- De kommer att få information från vänner, internet och genom pornografin, säger han.

Även de egyptiska medierna har med tiden blivit en viktig förmedlare av information om sexualitet. Numera diskuteras sex i både tv- och radioprogram, och på ett betydligt frispråkigare sätt än tidigare. Men enligt Mamdouh Wahba är det svårt för många egyptier att bedöma vilken information som är pålitlig eftersom åsikterna som förmedlas kan komma från vem som helst.

Av det skälet behövs det verkligen en sexualundervisning i skolorna enligt honom.

- Vi måste nå ut till alla elever, och för att lyckas med det måste ämnet vara obligatoriskt och finnas med i läroplanen.

 

 IPS