Go to main navigation

Repressalier

FN-toppar till storms mot Ahlenius

Inga-Britt Ahlenius, tidigare chef för FN:s internrevision, riktade i somras skarp kritik mot generalsekreterare Ban Ki-Moon. Enligt henne håller världsorganisationen på att falla isär under hans ledning. Men kritiken har avfärdats av högt uppsatta inom FN och nu varnas Ahlenius för "repressalier".

I en 50-sidig rapport, som blev offentlig i juli i år och som IPS var som första nyhetsförmedlare att publicera i sin helhet, framförde Inga-Britt Ahlenius hård kritik mot FN-chefen och beskriver generalsekretariatet, FN:s administrativa ledning, som en organisation i förfall, på drift mot irrelevans.

Ahlenius uppger att hon, efter att rapporten offentliggjorts, blev uppringd av "en före detta FN-tjänsteman, en sydkorean med amerikanskt medborgarskap" som varnade henne för "repressalier" och att den innersta kretsen kring Ban Ki-Moon skulle göra allt för att hämnas kritiken i rapporten.

I ett brev till generalsekreterarens stabschef, Vijay Nambiar, skrev Ahlenius i november: "Jag har beskrivit händelsen för personer inom och utanför FN-sekretariatet och vi har inte kunnat enas om det ska tolkas som en vänlig varning eller ett hot".

"Jag valde dock att se telefonsamtalet som en välvillig gest", tillägger hon.

Hon betonar dock att FN-chefen Ban Ki-Moon inte tolererar någon form av kritik, inte heller konstruktiv kritik som rör hans ledarskap och förmåga att leda FN i egenskap av chefstjänsteman. Hon menar att inställningen som råder är att "skjuta budbäraren" - och använder, medvetet eller omedvetet, en stark metafor för att få fram sitt budskap.

Ahlenius, som tidigare arbetat som chef för Riksrevisionsverket i Sverige och som fram till i juli arbetade som chef för FN:s internrevision, riktade allvarlig kritik mot FN-chefen i rapporten.

Hon anklagade bland annat generalsekreterare Ban Ki-Moon för att inte vara samarbetsvillig, för att överskrida sina maktbefogenheter gällande utnämningar till höga FN-poster, för dubbelmoral i samband med uppsägningar och för dåligt ledarskap.

- Jag beklagar att FN-sekretariatet går mot förfall, sa Ahlenius i samband med att rapporten blev offentlig.

Hon skrev också att hon beklagar att FN förlorat i relevans och varnar också för att världsorganisationens möjligheter att skydda människor från krig och katastrofer minskar. Hon anklagade också Ban Ki-Moon för att ha försökt styra internrevisionens verksamhet.

I ett sju sidor långt svar skriver Vijay Nambiar å generalsekreterarens vägnar och framför anklagelser mot Ahlenius.

I sitt svar anklagar Nambiar Ahlenius för att förvränga fakta och för att inte ha skött sitt arbete utan orsakat allvarliga problem för världsorganisationen. Nambiar ställer sig också frågande till Ahlenius rätt att uttala sig.

Ahlenius skriver ett fem sidor långt svar vilket tillsammans med Nambiars svar även finns återgivna på IPS nyhetssajt. Ahlenius svar blir den tändande gnistan till en andra ordstrid.

Hon svarar att hon är djupt besviken på innehållet och tonen i svaret. "Jag blev varnad för att detta skulle inträffa om jag vågade utmana generalsekreteraren med en rapport som är kritisk till hans prestationer. Min första reaktion var att inte svara alls. Jag bestämde mig emellertid till slut för att svara".

Hon skriver sedan att FN måste ha ett professionellt styre och föregå med gott exempel för att kunna ha en trovärdighet. "Den nuvarande ledningen (med Ban Ki-Moon i spetsen) har knappast gjort det och ditt svar visar hur konstruktiv kritik uppfattas av generalsekreteraren. FN-sekretariatet är i akut behov av olika förvaltningsreformer och generalsekreteraren måste själv leda och agera för att ta ansvar, och inte bara prata om sådana ambitioner i sina tal," avslutar Ahlenius.

 

Thalif Deen/IPS