Go to main navigation
Ulrika Josefsson är utställd i Irak.

Foto: Anders Hansson (Libanon)

Förflyttning

Färre Sidaanställda arbetar utomlands

Bara en av fem Sidaanställda jobbar i dag utomlands. Det är en minskning jämfört med början av 2000-talet.

Omvärldens granskning visar att nästan var fjärde Sida-anställd, 24 procent, jobbade utomlands 2006. I dag har den siffran gått ner till var femte, 20 procent.

När Sida var på väg att minska ytterligare på utlandstjänsterna fick regeringen nog. De beslutade att Sida ska tillsätta några vakanta tjänster i Irak och Afghanistan. Biståndsminister Gunilla Carlsson (M) motiverade beslutet med att visa vikten av närvaro i biståndsländer.

Till saken hör att Gunilla Carlsson tycker att Sida har alldeles för få personer utomlands. Så sent som i december i fjol sa hon till Dagens Nyheter:

– Det borde vara en betydligt större andel ute i världen.

Och då trodde hon ändå att 25 procent jobbade utomlands.

OmVärldens granskning visar att Sida aldrig haft så få utlandsanställda sedan myndigheten slogs ihop med flera andra biståndsmyndigheter 1995. Toppåren är 2001, 2004 och 2004, då Sida hade 24 procent ute i fält.

Den sista december i fjol var siffran nere på 20 procent. Av de 795 Sidaanställda som var i tjänst jobbade 163 utomlands och 632 i Sverige.

Enligt det så kallade regleringsbrevet som styr Sidas verksamhet ska Sida i år vidta åtgärder för att öka andelen utlandsstationerad personal 2011.

Hur ska det gå till?

– Vi har en plan som sträcker sig fram till 2014 som innebär att andelen kommer att öka successivt. Redan i år ökar det. Framför allt beror det på att de 60 tjänster, eller mer exakt årsarbetskrafter, som vi skär ner i år främst drabbar huvudkontoret i Stockholm, säger Magnus Lindell, biträdande generaldirektör för Sida.

Fredrik Nejman

 

Sidaanställda utomlands

År Procent Totalt anställda i tjänst
2006 24 769
2007 19 800
2008 20 790
2009 20 795

Källa: Sida. Tjänstlediga, cirka 100 per år, har inte räknats med. Totalt hade Sida 922 anställda vid årsskiftet. Motsvarande siffra för år 2000 var 814.