Go to main navigation

Hotade biståndstidningar

Afrikagruppernas tidning läggs ned efter 46 år. Nu hotas biståndsorganisationerna av en tidningsdöd.

Tidningen Södra Afrika blir första offret när det så kallade informationsbidraget skurits ned.

– Vi har ingen möjlighet att göra tidningen längre. Tyvärr. Informationsanslaget har skurits ned med nästan 60 procent, säger Lena Kalmhed, ordförande för Afrikagrupperna.

Tidningen, som har en upplaga på 2 600, kommer med sitt sista nummer i början av sommaren.

Tidningen Latinamerika, som ges ut av Latinamerikagrupperna, är nedläggningshotad, även om styrelsen nyligen tog ett beslut att ge ut den under 2010.

– Långsiktigt är utgivningen osäker. Vi försöker hitta andra finansieringsmöjligheter, säger Pontus Björkman, opinionsansvarig på Latin-amerikagrupperna.

Regeringens beslut att minska informationsbidraget från 128 miljoner kronor i fjol till 60 miljoner kronor i år har fött tanken på en gemensam tidning.

– Vi för en diskussion om att starta ett globalt magasin ihop med några andra grupper, säger Lena Kalmhed.

Ytterligare minst en tidning, som skriver om biståndsfrågor, hotas av nedläggning – Sydasien.

– Vi får inga pengar från Sida, men vi får tidskriftsstöd. Det har halverats så vi måste få in pengar på annat sätt om 2010 inte ska bli tidningens sista, säger Thomas Bibin, ansvarig utgivare.

Fredrik Nejman