Go to main navigation

Business

Mer näringsliv i svenskt bistånd

Svenska företag och innovatörer ska få större plats i svenskt bistånd: "Det vinner alla på, både svenskt näringsliv och fattigdomsbekämpningen", säger Harry McNeil vid Utrikespolitiska institutet.

Tillsammans med forskarkollegan Jan Joel Andersson är Harry McNeil, forskare knuten till Utrikespolitiska institutet, en drivande kraft för att försöka få in näringslivet mer i biståndsarbetet.

Nu är det dags att gå ett steg längre, tycker han. Den 25 februari presenterar forskarduon och Svenskt Näringsliv tre förslag under rubriken ”Innovationer för global utveckling” vid ett seminarium med handelsminister Ewa Björling (M).

– I korthet handlar det om att svenskar på plats i biståndsländer ska identifiera behoven. De ska sedan delge dem till svenska innovatörer och företag som kan hitta lösningar på problemet. Det krävs att näringslivet och offentlig sektor samarbetar mer än i dag, säger Harry McNeil.

Harry McNeil, som är initiativtagare till tankesmedjan ”Näringslivets roll i global utveckling” har länge talat sig varm för så kallade rådslag. Nu blir de verklighet. I Näringslivsutvecklingsråden, NU-råden, ska företag samarbeta med biståndsvärlden. Regeringens arbete med NU-råden leds av statssekreterare Joakim Stymne (M).

Sida driver också på för att få mer näringslivsmedverkan bland annat i programmet Business for development, B4D. Johan Åkerblom, som leder arbetet på Sida, säger att målet är att få näringslivet mer delaktigt. Inte som tidigare med att bygga anläggningar i utvecklingsländer, utan de kan också agera rådgivare.

Finns det inte en risk att företagen bara är ute efter att tjäna pengar?

– Vi vill hitta en modell där vi kan använda oss av näringslivets drivkrafter för att nå våra biståndsmål. Både företaget och vi ska vinna på det, säger Johan Åklerblom.

Johan Åkerblom nämner H&M som ett exempel på hur ett företag kan vara drivande.

– Om H&M bestämmer sig för att förbättra sina villkor i Asien så påverkar de 700  000 människor direkt, de som jobbar med produktion. Men även många andra

Fredrik Nejman