Go to main navigation

Dubbelt straff

Mutbrott i Irak pressar Volvo

Volvo riskerar att straffas dubbelt för sina brott mot FN:s sanktioner i Irak på 1990-talet. Företaget har tidigare betalat ett skadestånd på 19,6 miljoner dollar och erkänt illegala betalningar till Saddam Husseins regim i Irak. Nu väntar en rättegång i Sverige samtidigt som ett nytt åtal hotar i USA.

Mutskandalen i FN:s biståndsprogram i Irak, olja för mat, håller på att få sitt rättsliga efterspel. Totalt misstänks mer än 100 företag från olika länder ha betalt så kallade kick backs till Saddam Husseins regim för att komma över lukrativa kontrakt i det oljerika landet. Av de misstänkta företagen är 15 registrerade i Sverige.

Än så länge har svenska åklagare väckt åtal mot Volvo. Inom kort väntar också ett åtal mot Scania för grova brott mot FN:s sanktioner. De övriga 13 svenska företagen riskerar däremot inte längre något rättsligt efterspel, enligt åklagaren Nils Erik Schultz. I vissa fall har företagen bara gjort sig skyldiga till mindre förseelser eller så har brotten hunnit preskriberas.

För Volvo är det däremot mycket som står på spel. Två chefer vid Volvo Construction Equipment (VCE) riskerar fängelsestraff efter rättegången som ska hållas efter nyår vid Eskilstuna tingsrätt. Enligt åklagaren är bevisen mot de två cheferna mycket starka.

Åklagaren hävdar att Volvo har anlitat ett företag från Jordanien och ett från Tunisien för att sköta de illegala affärerna. I det omfattande bevismaterialet finns bland annat de kontrakt som anger hur mycket pengar Volvo har betalat i kickbacks i Irak. Totalt handlar det om olagliga betalningar på 25 miljoner kronor. De två cheferna nekar dock till att ha varit inblandade i sanktionsbrottet.

Enligt åklagaren kan deras nekande stå Volvo dyrt. Företaget har nämligen redan tidigare erkänt brotten inför amerikanska myndigheter. För att slippa åtal i USA har Volvo skrivit på ett kontrakt och betalt ett skadestånd på 19, 6 miljoner dollar.

Nils Erik Schultz hävdar att Volvo, i kontraktet, har förbundit sig att erkänna alla sina lagöverträdelser i Irak. Chefernas nekande skulle därför kunna vara ett brott mot uppgörelsen med de amerikanska myndigheterna. Därmed riskerar företaget åter åtal i USA.

Mårten Wikforss, talesperson på Volvo, anser inte att företaget har gjort sig skyldiga till kontraktsbrott. Enligt honom uttalar sig inte de åtalade cheferna på företagets vägnar utan för sig själva.

 

Nils Resare