Go to main navigation

Utspel

Nätverk för mödravård

Biståndsminister Gunilla Carlsson vill lyfta frågan om mödradödlighet till högsta politiska nivå. Därför funderar hon på att starta ett nätverk tillsammans med personer som Hillary Clinton, Ban Ki-moon och Catherine Ashton.

Syftet skulle vara att göra mödradödlighet till en ekonomisk fråga och en maktfråga, i stället för en kvinnofråga.

– Frågan om mödradödlighet är ofta väldigt känslig. Men även finansministrar måste våga prata om sexualitet och om barnafödande. Och ju fler kvinnor och flickor som överlever, desto bättre är det för den ekonomiska tillväxten i ett land, säger biståndsminister Gunilla Carlsson.

Studier i Uganda visar till exempel att produktionsbortfallet på grund av att kvinnor skadats i samband med graviditet är 100 miljoner USD per år.

– Inte minst de senaste årens matkris visar hur viktigt det är att kvinnor ges möjlighet att själva styra över när och hur ofta de vill bli gravida. Den befolkningstillväxt vi upplever nu kan annars bli ett hot mot oss alla.

Varje år dör en halv miljon kvinnor i samband med graviditet eller förlossning. Ändå är FN:s femte millenniemål, om att minska mödradödligheten med 75 procent fram till år 2015, det mål där misslyckandet ser ut att bli störst. I Afrika söder om Sahara går utvecklingen till och med åt fel håll.

Åsa Nyquist Brandt