Go to main navigation

Petra Wadström på det svenska företaget Solvatten har utvecklat en vattendunk som renar vatten med solvärme och UV-strålning.

Fördel Sverige?

Nytt stöd till uppfinningar

Med en ny stödform vill Sida uppmuntra uppfinningar som gynnar fattiga länder. Men frågor väcks om biståndet framför allt gynnar svenska företag.

På Globe Forum konferensen i slutet av april ska SIDA presentera en ny stödform för att hjälpa fattiga länder genom nya innovationer från näringslivet. Det handlar om en matchmakingtjänst mellan investerare och innovatörer.

– Tanken är att mobilisera innovationskraft och hitta smarta lösningar för att underlätta livet för fattiga människor, både som konsumenter och producenter, säger Johan Åkerblom, rådgivare inom SIDAs avdelning för samarbete med näringslivet.

Han menar att innovatörerna ofta saknar kunskaper om de behov som finns i utvecklingsländer och det är något SIDA vill informera om, samtidigt som man vill ta del av lösningar företagen sitter på.

Men ett problem kan vara att forumet bara är öppet för de med speciell inbjudan och att 60 procent av deltagarna är svenska aktörer. De kan därmed skaffa sig informationsövertag.

Enligt Parisdeklarationen från 2005 ska allt bistånd avbindas vilket betyder att lån och anslag via upphandlingar kan ansökas av alla länder. Det är en linje som Sverige drivit hårt eftersom det anses göra biståndet mer effektivt.

Men när det gäller samarbeten med näringslivet är biståndet oftare bundet. Dr Edward Clay som är forskare på ODI, en brittisk expertgrupp för internationell utveckling:

– Det här med business-to-business-bistånd är en gråzon. Det kan vara formellt obundet men man får kolla på vad som sker i praktiken, säger han.

Johan Åkerblom tycker dock inte det är ett problem att alla inte får vara med när SIDA ska knyta nya kontakter, eftersom man ändå ska utlysa en vanlig upphandling när pengarna senare ska fördelas.

– Globe Forum är en intressant arena för lanseringen av vår metod. Men de som deltar där kommer inte ha någon fördel när vi senare lyser ut bidrag. Då blir det konkurrens och det är öppet för alla, säger han.

Andreas Liljeheden