Go to main navigation

ökning av utsläpp

Regeringens klimatstrategi ökar de globala utsläppen

Klimatmötet i Köpenhamn blev ett katastrofalt misslyckande. Allt pekar på att FN:s klimatmöte i Cancún också blir en besvikelse. I väntan på att ett kraftfullt, globalt klimatavtal ska träda i kraft måste alla ansvarstagande länder agera för att minska sina egna utsläpp så mycket som det bara går.

Av det som återstår för att nå Sveriges klimatmål till 2020 vill regeringen göra hela två tredjedelar utomlands genom att Sverige betalar för att andra länder ska minska sina utsläpp. Endast den kvarvarande tredjedelen ska göras på hemmaplan. Metoden för köp av utsläppsminskningar utomlands är ny och kallas Mekanismen för ren utveckling (CDM). För att uppnå utsläppsminskningar med denna metod måste Sverige satsa på klimatprojekt utomlands som inte skulle ha blivit av utan svenska pengar, dvs. projekten måste vara additionella. Ifall Sverige satsar på projekt som hade genomförts även utan svensk finansiering leder det istället till ökade utsläpp av växthusgaser. Det beror på att Sverige köper falska utsläppsminskningar istället för att minska utsläppen på hemmaplan.

Nu visar allt fler rapporter att detta är en ineffektiv metod för att åtgärda klimatproblemet. Öko-Institutet i Tyskland menar att 40 procent av projekten inte leder till minskade utsläpp, då de inte är additionella. Forskning från Stanford University anger att så mycket som hälften av de klimatprojekt som rika länder satsar på i u-länder inte ger några minskningar av utsläppen. Miljö- och människorättsorganisationen International Rivers hävdar att mer än en tredjedel av alla registrerade projekt i oktober 2008 redan var färdigbyggda när de registrerades. Detta är ett bevis för att projekten inte är additionella menar de. Regeringen köper flest utsläppsminskningar från Kina. En annan rapport visar att 99 procent av alla nya vindkraftsprojekt i Kina ansöker om att bli ett klimatprojekt inom Mekanismen för ren utveckling, samtidigt som den kinesiska staten aktivt förespråkar vindkraft. Stockholm Environment Institute visar i en ny rapport att flera företag som använder denna metod flyttar sin verksamhet till andra länder utan att utsläppen minskar. Den minskning som sägs ha skett vid fabriker i Kina och andra länder, den skulle ha skett ändå.

Vänsterpartiet kräver att regeringen genast ska tillsätta en grundlig utvärdering av denna klimatstrategi. Tills en sådan granskning gjorts borde regeringen stoppa sin satsning på denna tveksamma metod. Satsa istället på klimatinvesteringar i Sverige som ger säkra utsläppsminskningar. Det är bråttom att minska utsläppen av växthusgaser och världen har inte råd med den här typen av trixande som riskerar att leda till att klimatmål inte nås.

Utöver detta måste Sverige införa ett nytt klimatskadestånd till u-länder. Skadeståndet ska vara nya, additionella pengar i enlighet med Klimatkonventionen. Men regeringen tar allt sitt klimatbistånd från biståndsbudgeten - pengar som ändå skulle ha kommit u-länderna till del. EU är dessvärre inte bättre. EU ligger i nuläget efter i utbetalningen av stödet till u-länder och en stor del av dessa är dessutom lån och inte bidrag.

FN har i en ny rapport utmärkta förslag för att få fram nya klimatpengar, bl.a. införande av auktioner av utsläppsrätter och skatt på flyg och sjöfart. Man nämner också en skatt på finansiella transaktioner. Hur den svenska regeringen ställer sig till dessa förslag är ett frågetecken. Vi anser att regeringen borde bryta sin tystnad nu och lyfta dessa förslag för klimatfinansiering till förhandlingsbordet.

 

Jens Holm, riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson (v)
Jonas Sjöstedt, riksdagsledamot i EU-nämnden, trafikutskottet och utrikesutskottet (v)