Go to main navigation

Ekonomi

Sida begär 48 miljoner extra av regeringen

Stopp för resor och nyanställningar räcker inte för att rädda Sidas ekonomi. Nu vill Sida ha 48 miljoner kronor extra av regeringen.

Sidas budgetproblem var av allt att döma allvarligare än Sidaledningen sa när den införde ett akut sparprogram i början av oktober. För två veckor senare skrev Sidaledningen till regeringen och begärde mer pengar, 48 miljoner kronor.
Det handlar om att höja den så kallade anslagskrediten från tre till åtta procent.

– Det är mycket ovanligt att en myndighet behöver höja sin anslagskredit, dessutom med så här stora belopp, säger Bo Fastrup, som ansvarar för anslagskrediterna på Riksgälden.

Anslagskrediten är till för att en myndighet ska kunna dra över budgeten. Pengarna ska normalt sett betalas tillbaka året efter.
Sida radar upp fyra huvudorsaker till att de överskridit budgeten med rekordbelopp:
Betydligt högre dollarkurs än den budgeterade på 6,45 kronor, dyrt utlandsavtal som börjar gälla den första september, ökade säkerhetskostnader i Kabul och Khartoum samt Sidas nya webbplats, som kostat 5,3 miljoner kronor.

Sidas biträdande generaldirektör Anne-Charlotte Malm säger att Sida aldrig tidigare begärt ökad anslagskredit, utan det normala brukar vara att Sida inte använder hela budgeten.
Resestoppet upphävs den 1 januari. Vad gäller nyanställningar eller eventuella personalnedskärningar har hon inget besked att ge.

– Vi måste veta exakt hur nästa års organisation ska se ut. Det är klart först den 18 december då verksamhetsplanen är klar.

Fredrik Nejman