Go to main navigation

överblivna pengar

Sida snabbfördelar överblivna informationspengar

I september informerade Sida sina ramorganisationer om att det fanns pengar kvar i den pott för information och kommunikation som avsatts för ansökningar från nya aktörer. Av sex miljoner kronor fanns cirka fyra miljoner kronor kvar.
Ramorganisationerna fick mindre än en vecka på sig att skriva en ansökan. Nio organisationer hann få in sina förslag innan tiden gick ut den 29 september. Hanteringen är upprörande anser flera organisationer OmVärlden talat med.

- Vi var tvungna att säga upp personal vid årsskiftet när infoanslaget skars ner. Nu förväntas vi kasta in en ansökan på fyra arbetsdagar. Vi vill arbeta långsiktigt och hållbart och inte ryckigt och opportunt, säger Viveka Risberg, kanslichef vid Swedwatch.
Sidas informationsbidrag halverades vid årsskiftet. Från att ha varit ca 120-130 miljoner kronor 2009 skars det ner till 60 miljoner för 2010. Av denna summa hade Sida i uppdrag att avsätta en del för ansökningar från nya aktörer inom det civila samhället.

- Det fanns en diskussion med bland annat UD om att vi skulle avsätta mer än 6 miljoner till nya aktörer. Vi gjorde en riktig bedömning som inte avsatte mer än så. Det visade sig att det endast var fyra organisationer som sökte och att några av dem inte var riktigt kvalificerade. De hade svårt att följa instruktionerna för ansökningsförfarandet, organisationerna var helt enkelt för svaga, förklarar Carl-Johan Smedeby, handläggare på Sidas avdelning CIVSAM.

Ansökningstiden för de nya aktörerna gick ut den 16 augusti och en månad senare erbjöd Sida de 16 ramorganisationerna att göra tilläggsansökningar. Pengarna ska användas till att utvidga redan befintliga projekt och de måste användas i år.

- I stället för att pengarna skulle frysa inne ville vi att ramorganisationerna, som drabbats av kraftiga nedskärningar, skulle få chansen att skala upp. I och med att pengarna ska användas till pågående verksamhet är jag övertygad om att de kommer att användas väl. Men självklart hade det varit bättre om vi vetat om detta i januari, säger Carl-Johan Smedeby.

Efter nedskärningarna omorganiserade Swedwatch sin verksamhet och man var tvungen att säga upp personal.

- Det känns tråkigt att ha fått informationsbudgeten nedskuren med 60 procent och att nu få veta att det finns pengar kvar. Sida borde informerat om dessa överblivna pengar tidigare så att vi hade kunnat göra en genomtänkt ansökan. Med tanke på UD:s krav på Sida och Sidas krav på oss småorganisationer om budgetuppföljning känns det hela lite tragikomiskt, säger Viveka Risberg.

Nio av Sidas 16 ramorganisationer har skickat in en tilläggsansökan: Afrikagrupperna, Diakonia, LO-TCO Biståndsnämnd, Rädda Barnen, Svenska kyrkan, Svenska Missionsrådet, Naturskyddsföreningen, Kooperation utan gränser och Världsnaturfonden.

Anki Wood