Go to main navigation

Överrock

Sidas ekonomi granskas

Regeringen har tröttnat på Sidas ekonomiska problem. Därför har Sidaledningen fått en överrock – Ekonomistyrningsverket.

I över ett år kommer Ekonomistyrningsverket att granska hur Sida klarar av att förbättra den interna styrningen och kontrollen.

– Vi har börjat och kommer att rapportera till regeringen löpande, första gången i april. Vårt jobb ska vara klart i mars 2011. Vi ska också komma med förslag på förbättringar, säger Peter Huotila, ansvarig på Ekonomistyrningsverket.

I höstas skakades Sida av stora ekonomiska problem. Under flera månader rådde både rese- och anställningsstopp sedan ledningen upptäckt att anslaget för 2009 var på väg att ta slut. Sida fick 48 miljoner kronor extra av regeringen i så kallad höjd anslagskredit för att klara sina åtaganden.

Dessutom fick Sida allvarlig kritik i två rapporter från Riksrevisionen, i mars och november.

Regeringen vill inte vara med om något liknande i år utan har satt en hård press på Sidas ledning. Att ta hjälp av Ekonomistyrningsverket är en del. Dessutom är det mycket hårdare krav än normalt i det regleringsbrev som regeringen beslutade om dagarna före jul och som styr Sidas arbete under 2010.

Som första punkt i regleringsbrevets prioriteringslista står det att Sida ska:

”Vidta nödvändiga åtgärder för att upprätthålla en effektiv organisation och säkerställa att myndigheten har en god intern styrning och kontroll, inklusive ett väl fungerande system för ekonomisk planering och uppföljning.”

Ledningen ska rapportera att man efterlever regleringsbrevet fyra gånger i år, först den 15 februari.

Har Sidas ledning full kontroll över verksamheten
och ekonomin i dag?

– Ja, det tycker jag. Vi har redan vidtagit flera åtgärder och så jobbar vi med ett digitalt hjälpmedel, ”Så arbetar Sida”, som ska underlätta arbetet för alla våra medarbetare. Resestoppet upphörde vid årsskiftet, men vi kommer att fortsätta vara restriktiva med anställningar, säger Anne-Charlotte Malm, biträdande generaldirektör på Sida.

Regeringens tuffare krav på redovisning och tydliga kortsiktiga mål, som finns med i regleringsbrevet, har mött protester från Sidas personal. Först skrev fem avdelningschefer ett brev till biståndsminister Gunilla Carlsson där de kritiserade henne för att inte förstå villkoren Sida arbetar under. Senare skrev 172 personer på ett brev till ministern med kritik mot regeringens tuffare krav på mätbara effekter av biståndet.

Enligt brevskrivarna ”går det inte alltid att enkelt mäta med decimaler i en resultatindikator” hur lyckat ett projekt varit.

Fredrik Nejman