Go to main navigation

Överblivna pengar

Sidas överblivna informationspengar

I en tidigare artikel rapporterade vi om att Sida skulle göra en extra fördelning av överblivna informationspengar. Det handlade om en pott som egentligen var avsedd för information och kommunikation till så kallade nya aktörer.

I potten fanns från början sex miljoner kronor. Fyra nya aktörer sökte dessa pengar, men endast organisationen Gröna bilister fick ett bidrag – på 291 600 kronor.

I september fick Sidas ramorganisationer mindre än en vecka på sig att söka de överblivna pengarna, som måste användas i år. Hanteringen upprörde flera organisationer, som tidigare tvingats dra ner personal när Sidas informationsbidrag halverades vid årsskiftet. Nio av Sidas 16 ramorganisationer lämnade in en snabbansökan och alla blev beviljade bidrag:

Afrikagrupperna

127 000

Diakonia

330 000

LO-TCO Biståndsnämnd

1 080 000

Rädda barnen

500 000

Svenska kyrkan

 482 000

Svenska missionsrådet 500 580
Kooperation Utan gränser 459 000
Naturskyddsföreningen 341 000
Världsnaturfonden 1 078 000

 

- Vi gjorde bedömningen att de ansökningar som inkom uppfyllde i stora delar den nya strategin och att det var genomförbart under den tid som återstår. Några av dem förmedlar bidraget vidare till underorganisationer såsom Schyst resande, Fair Trade/Rättvisemärkt, Barnens värld, Concord - Sverige, Individuell Människohjälp och Kristna freds, förklarar Carl-Johan Smedeby, handläggare på Sidas avdelning CIVSAM.

Det återstår fortfarande en del av den ursprungliga potten. Carl-Johan Smedeby är inte säker på om de pengarna fryser inne, eller om de kan fördelas på annat sätt:

 - Vi väntar på ansökningar om egeninsatsbidrag för EU-projekt, förklarar han.

 

Anki Wood