Go to main navigation

Anslag

Slaget mot Swedwatch

Sänkningen av informationsanslaget slår hårt mot Swedwatch. Nu måste organisationen hitta nya finansiärer.

Sidas åtstramade budget för 2010 minskas anslagen till de enskilda organisationernas informationsarbete med över hälften. För Swedwatch, som granskar svenskrelaterade företags verksamhet i utvecklingsländer, såg nedskärningen först ut att innebära en nedläggning. Organisationen finansieras till 90 procent av anslaget.

I dag talar allt för att Swedwatch kan fortsätta sin verksamhet men i minskad omfattning, med slimmad organisation och blygsam verksamhetsbudget för 2010. En lösning som diskuterats är att medlemsorganisationerna går in med pengar.

– Ett viktigt arbete nu blir att hitta nya finansieringsmöjligheter utan att förlora publicistisk integritet, säger Swedwatchs nytillträdda kanslichef Viveka Risberg.

Hon är tveksam till effekten av det minskade anslaget.

– Den slår väldigt hårt mot sådana som jobbar med exakt det biståndsminister Gunilla Carlsson tycker är viktigt, till exempel granskning av missförhållande, som korruption.

Anna Petersson