Go to main navigation

politiskt känsligt

Stöd till eritreansk radiostation allt för politiskt känsligt

Sida har avslagit ett stöd till en oberoende eritreansk radiostation med motiveringen att projektet är alltför politiskt känsligt.

Det är organisationen Reportrar utan gränser som sökt pengar från Sida för att stötta radiostationen Erena, som sänder från Paris. Erena stöds redan av Reportrar utan gränser i Paris och får en del av sin budget finansierad av EU-kommissionen.

Bakgrunden är att regeringens beslut att öronmärka pengar i biståndsbudgeten till projekt för att stödja demokratisering och yttrandefrihet. Stödet omfattade 100 miljoner kronor första året och 120 miljoner per år under de följande två åren.

Under våren meddelade Sida att 30 projekt skulle beviljas och stödet till Radio Erena fanns med tills det bara var 30 projekt kvar. Då beslutade Sida att avslå ansökan.

–  Vi tog in synpunkter från bland annat UD, som uppgav att projektet var politiskt känsligt, säger Ylva Lindström, som handlagt frågan på Sida.

Sveriges ambassadör i Eritrea, Fredrik Schiller, bekräftar att UD uppfattat projektet som allt för politiskt känsligt.

– Jag avråder från allt som kan störa relationerna i Asmara, säger Fredrik Schiller.

Den kampanj som de stora svenska medierna drivit för att sätta fokus på den svenske journalisten Dawit Isaaks fall har länge varit en känslig fråga på UD, som anser att tyst diplomati är en bättre väg. En strategi UD hållit fast vid under de nio år Dawit Isaak suttit fängslad. Men trots att Sida i sitt beslut hänvisar till UD finns det ingen på UD som vill motivera om det är den tysta diplomatins strategi som gjort att man avrått från ett projekt som skulle gynna yttrandefriheten i Eritrea

– Det är Sida som fattat beslutet, säger departementsrådet Björn Andersson, och då har väl Sida uppfattat att det finns risker inblandade som skulle hota projektet.

Men någon sådan bedömning har inte Sida gjort. Lena Ingelstam, chef för Sidas avdelnings för samverkan med andra aktörer, menar istället att det är UD som gjort hela bedömningen.

– Det ligger i vårt uppdrag att stämma av med UD om det finns politiska känsliga insatser. Det har vi gjort och då har UD gjort en politisk bedömning. Vi vet inte i detalj vilka riskbedömning som har gjorts.

Björn Andersson anser dock inte att UD måste motivera sina beslut

– Vi har den dialogen med Sida, säger Björn Andersson.

Skulle det vara möjligt att genomföra något demokrati- eller yttrandefrihetsprojekt i relationen till Eritrea?

­– Det måste ni fråga Sida om.

 

Jesper Bengtsson

Omvärldens chefredaktör Jesper Bengtsson är ordförande för Reportrar utan gränser i Sverige.