Go to main navigation

Bistånd

Stora brister i partiernas bistånd

Slarv har fått Sida att stoppa flera utbetalningar till riksdagspartiernas egna biståndsorgan. Partierna delar på 75 miljoner kronor som ska främja demokrati globalt.

Försvunna kvitton och fakturor, undermåliga rapporter, revisionsintyg som saknas och mål som aldrig följs upp.

Listan kan göras längre när det gäller det så kallade partianknutna biståndet, PAO. I år får de sju riksdagspartiernas biståndsorganisationer dela på 75 miljoner kronor. Pengar som används för att främja demokratin, ofta i form av stöd till olika systerpartier runt om i världen.

Stödet började 1996 och var då på blygsamma tio miljoner kronor, som fördelas efter antalet riksdagsmandat. Sedan dess har det vuxit som kanske ingen annan biståndsform. När statens totala bistånd ökat knappt tre gånger mellan 1996 och 2010 har partibiståndet ökat mer än dubbelt så mycket.

Partierna lyfter ofta fram sitt demokratibistånd i högtidstalen.

Vad de inte talar lika högt om är bristerna. Inte minst när det gäller hur projekten genomförs och redovisas.

OmVärldens granskning visar att Sida stoppade utbetalningarna till fyra av de sju biståndsorganisationerna i fjol. De som fått bakläxa är Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Sidas invändningar mot deras projekt läser du om på nästa sida.

Om det är vanligt att pengar fryses inne så är det desto ovanligare att Sida kräver tillbaka pengar. Men det har faktiskt skett.

Senast var 2008, då KIC, Kristdemokratiskt Internationellt Center, fick betala tillbaka 14 000 kronor till Sida.

- Enligt avtalet med Sida ska överblivna medel betalas tillbaka och det gjorde vi, säger Maria Falk, generalsekreterare på KIC.

Vid ett projekt i Kenya utsattes KIC för bedrägeri. Representanter från KIC betalade ut 40 000 kronor i kontanter till företrädare för ungdomsförbund från Kenya, Uganda och Tanzania. Men sedan hände inget utan tre av de personer som tog emot pengarna försvann. Händelsen har polisanmälts.

- Vi har bokfört de 40 000 kronorna som en skuld och har en lite förhoppning om att få tillbaka pengarna. Om inte så får vi täcka förlusten med våra egna pengar, säger Maria Falk.

Sida kan i dag inte gå in och stoppa ett partiprojekt med motiveringen att mottagaren är suspekt ur demokratisk synpunkt. Det är ett problem, framkommer det i en kommande rapport från Sadev, Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete, som föreslår en översyn av direktiven.

Som exempel nämns att Vänsterns internationella forum stödjer Partido Comunista Colombiano, ett oreformerat marxist-leninistiskt parti i Colombia.

Kritik riktas också mot att Sverigedemokraterna får stöd om de kommer in i riksdagen

Enligt källor på Sida överväger regeringen att ändra på riktlinjerna enligt tysk modell, vilket betyder att det krävs tre mandatperioder för att ett parti ska få något stöd.

Gränsdragningen är bara ett av många problem med PAO, menar riksdagsman Hans Linde (V).

Han vill avskaffa det partianknutna biståndet.

– Det finns flera skäl till att PAO borde försvinna. Ett är att det är väldigt oklart vad det ger för resultat eftersom det inte finns något bistånd som granskas så lite som PAO. Och sedan är partierna inte vana att bedriva biståndsarbete. Det är bättre att folkrörelseanknutna organisationer får sköta det, säger Hans Linde.

På Palmecentret är man medveten om att det funnits brister i redovisningen.

– Projektet i Sydafrika har inte redovisats korrekt så vi har krävt tillbaka närmare 40 000 kronor från ANC. Vi ser över rutinerna och Sidas kritik har gett en bra input i vårt förbättringsarbete, säger Anna Sundström, enhetschef. Palmecentrets verksamhet har påverkats av att pengarna kom senare än beräknat.

– Flera projekt har försenats rejält, säger hon.

Fredrik Nejman

 

RÄTTELSE

I ett kommande nummer av OmVärlden påstås felaktigt att Palmecentret krävt tillbaka stöd från ANC:s ungdomsförbund. Rätt ska vara ANC.
Palmecentret uppger att organisationen inte har några projekt med ANC:s ungdomsförbund på central nivå. 
Däremot har Palmecentret projekt med ANC:s ungdomsförbund på lokal nivå.
Det var också Kristdemokratiskt Internationellt Center, KIC, som drev det projekt i Kenya där 40 000 kronor stals. Inte KDU som det står i artikeln. Den summa som KIC betalade tillbaka till Sida var 14 000 kronor, inte 40 000 kronor.