Go to main navigation

Beslutsändring

Ändrat HBT-beslut i FN

Efter påtryckningar från bland andra Sverige har FN:s generalförsamling beslutat att återinföra en referens till sexuell läggning i en resolution om utomrättsliga och summariska avrättningar som lagts fram gemensamt av de nordiska länderna.

Resolutionen handlar om utomrättsliga avrättningar. Medlemsländerna uppmanas att skydda sina medborgare och snabbt undersöka alla utomrättsliga avrättningar som begås av en rad skäl som räknas upp. För två år sedan, när Sverige förhandlade resolutionen, fördes sexuell läggning in i uppräkningen.

Vid utskottsbehandlingen av resolutionen i december röstade en majoritet för att ta bort referensen till sexuell läggning, men efter ett omfattande lobbyarbete av de nordiska länderna och USA har ett antal stater ändrat uppfattning och en majoritet av länderna beslutade att återinföra referensen vid resolutionens slutbehandling i generalförsamlingen.

FN:s resolution om utomrättsliga och summariska avrättningar är den enda FN-resolution om mänskliga rättigheter som innehåller en uttrycklig referens till personers utsatthet på grund av deras sexuella läggning. Resolutionen läggs fram vartannat år av de nordiska länderna gemensamt, i år av Finland.