Go to main navigation

Kritik

Bildt kritisk mot MR-kommissionär

I början av augusti i år skrev Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Thomas Hammarberg, ett blogginlägg där han kritiserade att så många som 700 000 personer i Europa är utan medborgarskap. Ett problem, skrev Hammarberg, är att människor utan medborgarskap inte får rösta och han nämnde särskilt situationen för den ryska befolkningen i Estland och Lettland.

Inlägget fick Carl Bildt att via ambassadör Carl-Henrik Ehrenkrona kritisera Hammarberg, som i sin tur har skickat ett formellt brev där han ifrågasätter Bildts agerande. Enligt brevet från Hammarberg har Bildt agerat efter ett telefonsamtal från Estlands president Thomas Ilves.

”Det vore olyckligt om det gavs intryck att du som svensk utrikesminister har något särskilt mandat i relation till mitt uppdrag”, skriver Hammarberg. ”Om representanter för andra länder vänder sig till Stockholm med sina klagomål borde det uppenbara svaret vara att de vänder sig till direkt till mig. Jag är säker på att du delar min övertygelse att ämbetets integritet är avgörande.”

Kommissionären för mänskliga rättigheter nomineras av medlemsländerna i Europarådet men när denne beträtt ämbetet ska han eller hon agera oberoende för att värna de mänskliga rättigheterna i Europa.

OmVärlden har utan framgång sökt Carl Bildt för en kommentar. 

Jesper Bengtsson