Go to main navigation

Avliden pionjär

Biståndspionjären Sixten Heppling har gått bort

Det svenska biståndets verkliga pionjär har lämnat oss. Sixten Heppling avled den 13 december, 92 år ung. Han sörjes närmast av sina fyra vuxna barn men också av många andra människor i många länder.

1946 fick Sixten på Svenska Institutet ansvar för den svenska delen av det nybildade FN:s första stipendieprogram, människor från fattigare länder som i Sverige på olika sätt skulle lära sig något nytt. 1952 bildades sedan Centralkommittén för svenskt tekniskt bistånd till mindre utvecklade länder med Sixten som verkställande tjänsteman. Detta var början till det direkta svenska biståndet. En lång period av folkbildning tog också vid. Sixten skrev cirka tio böcker och pamfletter såsom ”Världsnöden och vi” och ”FN och de fattiga länderna”.

Han lär ha hållit närmare 2 000 föredrag i Sverige om u-länder och om FN. Han ledde under dessa tidiga år insamlingskampanjerna ”Sverige hjälper”, som gav pengar till Centralkommittén och dess bistånd. Allt detta ledde sedan till riksdagsproposition 100 år 1962, skapandet av NIB och sedan SIDA. Men då var Sixten ute i världen som FN:s representant i Afghanistan. Hans pionjärgärning var slutförd.

FN och Afghanistan kom att bli centralpunkter för resten av Sixtens professionella liv. I slutet av 1960-talet utsåg FN en grupp eminenta personer att se över FN-organens biståndsverksamhet. Sixten var en självklar medlem i denna så kallade Jackson-kommission. Det var som hans assistent i detta arbete jag först hade förmånen att lära känna Sixten som person och som den erfarne internationella tjänstemannen. Han fortsatte sina FN-uppdrag i New York, Genève och Ankara. Sixten har på sina senare år lagt ner mycket arbete i den svenska Afghanistan-kommittén. Detta land låg honom mycket nära.

Han var Söderkisen som hade så lätt att skratta men kombinerade det med ett djupt allvar, en stor portion idealism och ett varmt hjärta. Han fick leva ett långt och i högsta grad meningsfullt liv. Idag arbetar många med internationellt utvecklingssamarbete men när Sixten var med och tog de första spadtagen var det inte alls lika självklart och accepterat.

Heder åt Sixten som utgör sida 1 i svensk biståndshistoria.

Bengt Säve-Söderbergh

Begravningen äger rum den 14 januari kl.9.45 i Hoppets Kapell på Skogskyrkogården i Stockholm.