Go to main navigation

Nicaragua

Brister i jämställdhetsarbete efter Sidas utfasning

En av Sidas största insatser i Nicaragua var utbildningen av barnmorskor som ett sätt att minska mödradödligheten. För drygt ett år sedan stängde Sida sitt kontor i Managua. Effekterna av utfasningen lät inte vänta på sig. - Det blir mycket svårt att uppfylla millenniemålet vad gäller mödradödligheten utan Sveriges samarbete. Sverige spelade en mycket viktigt roll i denna fråga, säger utbildningsansvariga Zeneyda Quiroz.

I Nicaragua, till skillnad från i Sverige, är det läkaren som förlöser kvinnor på sjukhusen. I brist på läkare är det barnmorskor utan akademisk utbildning som förlöser. Ett steg i kampen mot mödradödligheten är just utbildningen av barnmorskor. Programmet var ett samarbete mellan Sida, Karolinska Institutet och hälsovårdsdepartementet i Nicaragua. Målet var att utbilda 541 barnmorskor mellan 2004 och 2009. Det har man lyckats med. Men enligt nicaraguanska hälsovårdsdepartementet finns det fortfarande ett stort underskott. Man behöver utbilda minst 90 barnmorskor per år under en femårsperiod men om inget ändras kommer endast 80 ha blivit färdigutbildade under samma period.

Flertalet av klassrummen som fram till 2010 användes till utbildning av barnmorskor står numera tomma eller huserar andra kurser. I fem av sju lärosäten över hela landet har kurserna lagts ner helt.

– Nu är det bara två universitet som fortsätter med utbildningen. Vi gör det med egna resurser vilket innebär att vi varken kan erbjuda kursen i samma form eller utbilda lika många. Förutom finansiering saknar vi det tekniska stödet och uppföljningen av programmet. Vi diskuterade med Sida olika möjliga finansiärer till programmet men har hittills inte hittat några, säger Zeneyda Quiroz som är ansvarig för sjuksköterskeutbildningen på Autonoma Nationella universitet i Nicaragua.

Utfasningen av Sveriges bistånd till Nicaragua har även påverkat det civila samhället, inte minst kvinnoorganisationer. Ana-María Pizarro, frontfigur för kvinnorättsrörelsen, varnade för en tillbakagång i jämställdhetsarbetet vid Sveriges utfasning.

– Många organisationer som arbetar med sexuella rättigheter och reproduktiv hälsa går på tomgång och vissa riskerar att lägga ner helt. Vi ser inte att något annat land kan ersätta Sveriges insats, säger Pizarro.

Efter Sverige har flera givare också lämnat Nicaragua. Danmark, Finland, Norge och Holland har antingen stängt sina kontor eller annonserat utfasning av sina program.

– Vi kan redan nu se allvarliga brister hos polisenheten som specialiserar sig på våld mot kvinnor och barn. Stödet till polisenheten har minskat drastiskt vilket gör att de drar ner på personal. Det är något vi har märkt väldigt tydligt ute i fält, tillägger Pizarro.

Jhonny Jimenez, en av grundarna till nätverket Män mot Våld, menar att Sveriges frånvaro även har märkts när det gäller påverkansarbetet gentemot staten, men ser också andra effekter av utfasningen.

– Å andra sidan är det viktigt att lyfta fram att svenska enskilda organisationer fortfarande finns kvar i landet och att vissa organisationer har intensifierat jämställdhetsarbetet som ett försök att fylla tomrummet som Sida lämnade efter sig, avslutar Jimenez.

Santiago Troche