Go to main navigation

Bistånd

Busan 2011

– EU måste ta hänsyn till att länderna i Asien inte betraktar bistånd på samma sätt som Europa. Det sade Antonio Tujan, ordförande för BetterAid, på ett seminarium i Stockholm som handlade om det kommande biståndstoppmötet i Busan, Sydkorea

Vid mötet i Busan i Sydkorea i slutet november ska Parisdeklarationen och Accraagendan följas upp, bland annat genom en utvärdering av de åtaganden som skulle varit genomförda 2010.

2005 framlade Parisdeklarationen för effektivare bistånd ett antal huvudprinciper, bland annat att mottagarländernas ägarskap av biståndet skulle öka och att resultatstyrningen skulle bli bättre. Parismötet följdes av ett toppmöte i Accra 2008 där en handlingsplan för att påskynda Parisdeklarationen togs fram. Civilsamhället är en del av Accraagendan.

Under ett informationsmöte 18 mars på Forum Syd i Stockholm behandlades frågorna inför toppmötet i Busan av Antonio Tujan, Per-Ola Mattsson, UD och Concord Sweden, tillsammans med Maud Johansson, Forum Syd. Också det dokument som förväntas bli resultatet av Busan diskuterades.

Antonio Tujan menade att ägarskapet måste stärkas ytterligare, men det är inte givet att det är regeringarnas dagordning som ska styra.

– Frågan måste problematiseras och fördjupas med det perspektivet, sade han.

Per-Ola Mattsson ville fokusera på att effektivisera rapporteringen partnerländer emellan. Han efterlyste också en förnyelse av det politiska deltagandet och en mindre komplicerad byråkrati.

– Mitt drömscenario är att Busan förverkligar det som bestämdes för fem år sedan, sade han. Men jag är medveten om att det kommer dröja innan alla parter är överens.

Mellan 1500-2000 personer förväntas delta i Busanmötet. Arrangörerna räknar med ungefär fem personer från varje medlemsland i FN, deltagare från internationella organ och cirka 200 representanter från CSO.

Pernilla Andersson