Go to main navigation

Sida-biståndsdag

Carlsson: Byt attityd och tänk nytt

Biståndsminister Gunilla Carlsson vill slakta Sidas heliga kor. Sidaanställda anklagas för attitydproblem medan det privata näringslivet och exportinstitut välkomnas in på biståndsarenan av regeringen med öppna armar.

Inför en fullsatt konferenslokal med svenska biståndseliten samlad presenterade biståndsministern sin syn på framtiden för svenskt utvecklingssamarbete. Först ut bland de heliga kor som biståndsministern vill göra upp med är det lokala ägarskapet, en av grundbultarna inom svenskt utvecklingssamarbete.

Efter kritik från regeringar i utvecklingsländerna som vill se mer direkt budgetsstöd vill Carlsson utvärdera om det finns nya vägar att gå för att biståndet ska få bättre resultat. Svenska företag i stället för lokala organisationer kan arbeta för att rättigheter tillgodoses. Scania i Botswana visas upp som ett exempel där näringslivet arbetar framgångsrikt med biståndspengar för att stärka rättigheter för arbetare som lever med hiv/aids.

Nästa heliga ko till slaktning var biståndets långsiktighet, där resultat får ta tid. Sidas anställda måste byta attityd och tänka nytt, enligt Carlsson. Regeringens fokus på att hitta effektiva styrmodeller och resultatmätning för biståndet upprör företrädare från det civila samhället. Ett projekt mot våld mot kvinnor i Kosovo med stöd av Kvinna till Kvinna lyckades först efter fem år få regeringen att erkänna mäns våld mot kvinnor som ett samhällsproblem. Med den typ av resultatmätning som biståndsministern efterfrågar hamnar fokus på kortsiktiga resultat och lyckosamma projekt som det i Kosovo kan mista stöd, enligt Kvinna Till Kvinnas generalsekreterare Lena Ag.

Oron inför en hårdare resultatstyrning delas av SOS Barnbyar som menar att långsiktigheten hamnar i skymundan. Det finns en tendens att länder och biståndsorganisationer nu struntar i att fokusera sitt arbete på de allra fattigaste för att i stället göra satsningar som gör det möjligt att få snygga siffror som visar att FN:s uppställda millenniemål uppnås, menar SOS Barnbyars generalsekreterare Anna Ryott.

Biståndets framtid avgörs i november på toppmötet i koreanska Busan. Sidas generalsekreterare Charlotte Petri Gornitzka efterfrågar en avgränsad biståndsagenda i klartext för att hantera verkligenheten på denna framtida, komplicerade biståndsmarknad där gamla sanningar omprövas, heliga kors ska slaktas och nya aktörer trängs om utrymmet. Några sådana konkreta svar hade biståndsminister Gunilla Carlsson inte att ge.

Gabrielle Gunneberg