Go to main navigation

Kritik

Carlsson-kritik mot ”opinionsbildning”

Biståndsminister Gunilla Carlsson kritiserade nyligen en temaskrift som Palestinagrupperna gett ut med hjälp av informationsbidrag från Forum Syd.

Skriften,”Kolonialism och apartheid – Israels ockupation av Palestina”, kommenterades av biståndsministern i Svenska Dagbladet med att;

”Ena parten demoniseras och man tar tydligt ställning och bedriver opinionsbildning. Men det ska inte skattebetalarnas pengar användas till.”

Svaret lät inte vänta på sig: ”I sin kritik kommer Gunilla Carlsson med rena faktafel. Mer oroväckande är dock att biståndsministern försöker styra vad civilsamhällets organisationer får och inte får säga, utifrån sina egna politiska åsikter”, skrev Palestinagrupperna på sin hemsida.

Annica Sohlström, generalsekreterare på Forum Syd, säger till OmVärlden att hon tror att Gunilla Carlssons kritik delvis grundar sig på den otydlighet som finns runt informationsbidraget.

Sidas kommunikationschef Joachim Beijmo säger att instruktionerna i dag inte är helt tydliga eftersom de går att missförstå, men säger att de kommer att ses över.

Han sa också att det är viktigt att mottagarna av informationsstöd hittar en balans mellan att driva egna frågor och öka kunskap om utvecklingsfrågor.

− I det konkreta fallet hittar man inte riktigt den balansen, det är högre grad opinionsbildning än kunskapsökning, säger han. 

Johanna Stjärnfeldt