Go to main navigation

Kommentar

"Det finns massajer som förespråkar Jamii Boras bostäder"

Jamii Bora i Kenya bygger ett bostadsområde sex mil söder om Nairobi som med rätta väcker nyfikenhet. Konceptet med bostadsproduktion till låg kostnad och en modell för bostadsfinansiering för människor med små inkomster bryter ny mark. Men artikeln i Omvärlden om Kaputiei målar upp en bild som vi investerare inte känner igen oss i. Dessvärre finns också rena sakfel i artikeln.
Självklart är projektet godkänt av kenyanska myndigheter. När ett biträdande kommunalråd i Kaijado säger att Kaputiei inte kommer att godkännas finns det ingen grund för påståendet. Kommunen har en tillsynsfunktion och kan kräva åtgärder om byggandet inte skulle följa den antagna planen, men det är en helt annan sak än att säga att området inte kommer att godkännas.

Marken är köpt från massajer och det finns massajer som är entusiastiska förespråkare av bostadsbyggandet, tvärt emot den bild som artikeln ger. Men visst finns det kritiker. En dimension av kritiken som inte kommer fram i artikeln kan sammanfattas med fyra ord: inte på min bakgård. Det finns fördomar om att fattiga – för de som köper hus i Kaputiei är fattiga – skapar problem och att de borde bo någon annanstans. Sådana fördomar kan vi inte acceptera.

Den som hävdar att miljön tar skada av bygget är svaret skyldigt varför Jamii Bora 2006 fick rätt i Kenyas National Environmental Tribunal mot dem som ville stoppa bygget av miljöskäl. När bostadsområdet är färdigbyggt kommer det att bo ungefär 10 000 människor i Kaputiei som ska bli ett grönt bostadsområde. Än är vi inte där. Att det är stilla i området och att det inte upplevs som grönt beror helt enkelt på att det inte är färdigbyggt.

Nu till de rena sakfelen. De kan uppfattas som teknikaliteter, men vi betonar alltid att svenska professionella investeringsbolag med en stark social profil och med förhållandevis låga ekonomiska avkastningsförväntningar är delägare i Jamii Boras verksamhet i Kenya. Rätt ska vara rätt.

Det stämmer inte att bolagen Equity Bank/Housing Finance är aktiva i bostadsbyggandet eller att jag och Wagane Diouf var med och omvandlade Equity Building Society till en bank. Artikeln påstår också felaktigt att Jamii B Scandinavia Ekonomisk förening kontrollerar bygget av Kaputiei och Jamii Boras bank.

I dag ägs bostadsbolaget till hundra procent av Jamii Bora Trust i Kenya. Dock finns ett avtal som innebär att det svenska bolaget Jamii B Scandinavia AB framöver kommer att vara majoritetsägare eftersom bolaget svarar för huvuddelen av finansieringen. Den ekonomiska föreningens indirekta andel av Jamii Bora Bank motsvarar bara cirka två procent av aktierna. Jamii B Scandinavia AB samt Nordic Microcap Investment AB är delägare i banken.

Omstruktureringen av Jamii Boras organisation som nämns i artikeln syftar till att med stort ekonomiskt ansvar bygga en hållbar struktur för den vision som Jamii Bora alltid haft. Bostadsområdet Kaputiei är en viktig del av den visionen och den möjliggör vi tack vare svenska insatser och investerare.

Lars-Olof Hellgren
VD Jamii B Scandinavia


Svar:
Marken där Jamii Bora bygger hus köptes enligt Ingrid Munro, som var den som ursprungligen tog initiativ till projektet, av en tidigare borgmästare för Nairobi och en annan investerare. De hade i sin tur köpt marken av en massaj med svåra personliga problem. Under sin research fann inte Petter Bolme någon massaj som var positiv till bygget, förutom ordföranden, vilket också omnämns i artikeln.

Uppgiften om att den ekonomiska föreningen kontrollerar Jamii Bora kommer från den senaste årsredovisningen där det står: "Föreningen är den röststarkaste ägaren i Jamii B Scandinavia AB med 24,7% av rösterna och 10,1% av kapitalet...".

I styrelsen för den ekonomiska föreningen ingår Gun-Britt Hellgren, som är anställd av Mikrofinanshuset. Dessutom är två andra Hellgren, Hanna och Johan, suppleanter i föreningen. Lars-Olov Hellgren är deltidsanställd VD för aktiebolaget och finansmäklaren Anders Schönning är styrelseledamot i samtliga bolag.

Flera av de personer som Petter Bolme träffade på plats vid Kapitui Town var anställda av ett dotterbolag till Housing Finance. På byggprojektkartan över Kapitui Town står det "Adventis Inhouse Africa, Architect and Interior Design". Detta företag ingår i sin tur i Makao Ltd som ägs av Equity Bank/Housing Finance.

Efter flera förfrågningar återkom Wagane Diouf aldrig för en intervju. I ett tal, som hans bolag själv lagt upp på Internet, säger han: "in 2003, we (Africap) invested $1.6 million in a small Kenyan MFI called the Equity Building Society. (…) As equity investors, we played an active role in improving the strategic direction and governance of the company. The company went public in 2006, under the name Equity Bank."

Jesper Bengtsson
Chefredaktör OmVärlden