Go to main navigation

EU

Enskilda organisationer och EU

EU som institution kan kännas stor, skrämmande och svårgenomträngd. Hur ska en enskild organisation göra sin röst hörd i en koloss som EU? Möjligheter finns självklart, men det kan vara att veta vart man ska börja, OmVärlden ger en kort guide i EU-djungeln.

– Vi är EU, sa Marina Berg från UD:s EU-enhet nyligen vid ett seminarium för att påminna åhörarna att vi alla är en del av det enorma maskineri som är EU.

Och anammar man lite av det tänket kanske inte EU känns lika skrämmande längre. Seminariet var anordnat av Concord Sverige och handlade just om hur enskilda organisationer kan påverka EU:s utvecklingspolitik.

Annelie Andersson, informations- och utbildningsansvarig på Concord Sverige, kom med en del konkreta tips på hur enskilda organisationer kan framföra sitt budskap i EU. Hon sa bland annat att det är bra att vara påläst om vilka personer som gör vad i beslutskedjorna inom EU, exempelvis vilka som utses till rapportörer inom olika utskott vid förslagsprocesser, och utifrån det planera vilka man ska kontakta med sina hjärtefrågor. Hon sa även att om man vill kontakta en av EU-parlamentarikerna är det oftast lättast att påverka de parlamentariker som är från ens hemland.

Hon tipsade även om att man vid kontakt med parlamentarikerna ska vara tydlig i vad det är man ber dem om, man kan till exempel presentera skrivningar till rapporter eller be dem ställa specifika frågor till kommissionen. På EU-parlamentets hemsida kan man se vad parlamentarikerna arbetar med och vilken politisk inriktning de har. Och Annelie berättade även att regeringskansliet har en egen skrift över de svenskar som arbetar i Bryssel.

Andra mer överskridande tips på hur enskilda organisationer kan påverka EU:s utvecklingspolitik, som Anders Gerdin från Sida presenterade vid seminariet var att ta vara på EU-kommissionens konsultationsprocesser (green papers). Konsultationsprocesserna är ett tillfälle där enskilda organisationer, individer, företag med intresse eller kunskap inom området inbjuds till att uttala sig angående de förslag som kommissionen ska presentera för Europaparlamentet eller Europeiska unionens råd.

Johanna Stjärnfeldt