Go to main navigation

Somalia

FN: Svälten kommer att spridas

Hungerkatastrofen i Somalia kommer att förvärras, skriver OCHA, FN:s samordningsorgan för humanitära katastrofer, i sin senaste rapport om krisen på Afrikas Horn.

Enligt de analyser som gjorts räknar man med att även om den humanitära hjälpen upprätthålls så kommer svälten senare i höst att ha spridit sig till ytterligare två regioner i södra Somalia.

I nuläget är drygt 13 miljoner människor i regionen drabbade, och bara i Somalia riskerar 750,000 personer att dö om de inte får snar hjälp.

Dödligheten bland små barn inne i Somalia är väldigt hög. Bland internflyktingar i huvudstaden Mogadishu dör nu 15 barn per 10,000 dagligen, jämfört med den gräns som används för att definiera svält, nämligen att två barn per 10,000 dör varje dag.

Somalier fortsätter att fly svälten in i grannländerna; drygt tusen personer om dagen anländer till Kenya och flera hundra till Etiopien. Totalt har nästan en miljon somalier lämnat landet. Mångdubbelt fler har lämnat sina hem för att söka hjälp på andra platser i Somalia.

OCHA skriver även i sin rapport att ”situationen i Somalia kommer fortsätta att bidra till instabilitet och matbrist i hela regionen, tills man tar tag i de underliggande orsakerna”, det vill säga det osäkra politiska läget i landet och bristen på mänsklig säkerhet.

FN har nu fått in 76 procent, 750 miljoner dollar, av den miljard dollar man anser är nödvändig för att hjälpa de mest nödställda människorna i Somalia.

Victoria Engstrand-Neacsu