Go to main navigation

CSO

Färre misstag med utökat samarbete

Företag verksamma i konfliktområden gör misstag som hade kunnat undvikas. Genom ett tätare samarbete med organisationer från det civila samhället (CSO:er) hade dessa felsteg kunnat rättas till i ett tidigare skede.

Att göra affärer med stridande part i konflikten eller att vara delaktig i folkrättsbrott är några exempel på de felsteg ett företag verksamt i konfliktområden kan göra.

– Det finns också affärer som blir beroende av eller bygger på strukturer som skapats av konflikten. Ett exempel är smuggeltunnlarna mellan Gaza och Egypten, sa Joakim Wohlfeil från Diakonia.

Han var en av flera talare under en seminariedag som gav exempel på hur CSO:er och näringslivet kan arbeta tillsammans. Han berättade också om låsjätten Assa Abloy som är helägare till ett dotterbolag som tidigare hade en fabrik belägen i en illegal israelisk bosättning. Då det hela uppmärksammades flyttades fabriken. Enligt Joakim Wohlfeil hade CSO:er troligen haft problematiken i åtanke på ett tidigare plan och det hela hade kunnat undvikas.

Det talades om att röra sig från positionering till att arbeta för gemensamma intressen. Swedwatch ska intervjua kvinnliga textilarbetare i Bangladesh som är anställda hos leverantörer till svenska företag. Därigenom ska man undersöka hur de påverkas av att de svenska företagen är verksamma i landet. Resultatet av granskningen ska sedan visas upp för dessa företag, däribland H&M. Det var ett av få företag som var på plats för dagen, uppslutningen från näringslivet var svag.

Övriga seminarier behandlade utifrån dagens tema bland annat miljöproblem, barns rättigheter och en hållbar global arbetsmarknad. Det är en långsiktlig arbetsprocess som satts i rullning och framtiden för utvisa vad det resulterar i mer konkret.

Oliver Reuter