Go to main navigation

Avdragsgillt

Gåvor föreslås bli avdragsgilla

Regeringen föreslår nu att privatpersoner ska få skatteavdrag när de ger gåvor till ideell verksamhet. Frågan har debatterats i åratal, och 2006 infördes skatteavdrag för den som skänker sin aktieutdelning till välgörande ändamål.

Enligt det nya förslaget ska skatteminskningen gälla för gåvor mellan 200 och 2 000 kronor per tillfälle, till mottagare som i förväg godkänts av Skatteverket. Maximal skattereduktion är 1 500 kronor per person och år, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Allmännyttiga stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som bedriver hjälpverksamhet eller främjar vetenskaplig forskning kan godkännas efter ansökan. Även utländska mottagare kan godkännas, inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsrådet) och i stater som Sverige har informationsutbyte med.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2012. Om förslaget tar sig in i höstens budgetproposition beror dock på det ekonomiska läget och reformutrymmet, tillägger regeringen.

Anna Petersson