Go to main navigation

Guatemala

Hård kritik mot svensk dubbelmoral. AP-fonden kvar i omstridd gruva.

I februari skrev OmVärlden om miljöproblemen och våldet mot dem som motsatte sig företaget Goldcorps guldutvinning i San Marcos-provinsen i Guatemala. Aktivister som motsatt sig gruvbrytningen har utsatts för mordförsök, samtidigt som Första AP-fonden investerat närmare 100 miljoner kronor i bolaget.

Alvaro Ramizzini, biskop i San Marcos och en uttalad kritiker av företaget GoldCorps, besökte i förra veckan Sverige och riktade hård kritik mot AP-fonderna och Sveriges dubbelmoral:

– Vi har alltid sett Sverige som ett land som står upp i sitt försvar för de mänskliga rättigheterna. Vi är tacksamma för Sveriges stöd och just av det skälet är ert agerande så motsägelsefullt. Med ena handen stödjer ni demokrati och mänskliga rättigheter, med den andra bidrar ni till att miljön förstörs och att människor utsätts för övergrepp.

Redan nu har gruvan orsakat djup splittring i familjer och samhällen, något som redan lett till en ökning av våldet i ett område där konflikten ligger latent efter många är av inbördeskrig, konstaterar Alvaro Ramazzini som också är orolig över vad som kommer att hända den dag gruvbrytningen upphör.

– Vinsten från gruvan går till er som redan lever ett bra liv, samtidigt som vi i Guatemala ser att jordens resurser minskar och fattigdomen förblir densamma. Antalet arbetstillfällen vid gruvan är redan mycket färre än vad man sa från början. Jobben är dessutom kortsiktiga, miljöproblemen är däremot en del av framtiden, långt efter det att gruvan stängt, fortsätter Alvaro Ramazzini som efterlyser en oberoende kommission som skulle kunna göra en undersökning av situationen i och kring gruvan.

Under sitt besök i Sverige träffade biskopen också flera riksdagsledamöter från olika partier. Ett möte genomfördes också med AP-fonderna.

– Det var ett bra möte, jag uppfattade det som att de var intresserade av att lyssna på oss. De noterade saker som de skulle ta upp med företaget och vi kom överens om att hålla kontakten i framtiden. När jag återkommer till Guatemala kommer jag att ta en kontakt med den svenske ambassadören för att se hur vi bäst följer upp samtalen.

Annika Andersson är ledamot av AP-fondernas Etikråd och chef för ägarstyrning på 4e AP-fonden. Hon bekräftar för OmVärlden att hon haft ett möte med biskop Alvaro Ramazzini.

– Jag vill inte gå in på i detaljerna i vad vi pratade om, men det var ett bra samtal. Vi lärde oss mer om situationen där och biskopen fick en bra förståelse för hur vi arbetar, säger Annika Andersson.

AP-fonden har, som Annika Andersson uttrycker det, en kontinuerlig dialog med Goldcorp. Hon menar också att AP-fonderna genom sitt ägande påverkar företaget.

– Vi har inga planer på att lämna bolaget, vår filosofi är att var kvar som ägare, eftersom vi anser att vi då gör större nytta än om vi säljer. Företaget har också vidtagit många åtgärder kring gruvan.

Skulle nya mordförsök och övergrepp på dem som motsätter sig gruvan få er att ompröva ert engagemang?
– Vi omprövar ständigt våra innehav, men det är vår uppfattning att vi bättre påverkar om vi är kvar som ägare. Det är dessutom oklart hur de skottskador som skett uppkommit. Det finns inga belägg för att bolaget står bakom det som skett, det finns signaler om att det skulle vara något annat.

Vad skulle det i så fall vara?
– Ja, att det finns andra aktörer i området. Det kommer olika signaler, och det är svårt att verifiera det som skett när inga rättsliga åtgärder vidtagits.

David Isaksson